Dovolená v Chorvatsku s Adrialinem

Ochrana dat

Ochrana dat

Co se týká Vašich osobních údajů, chceme, abyste se na stránkách společnosti Adrialin GmbH (www.kroatien-adrialin.de) mohli cítit bezpečně.

Proto Vás chceme následně informovat o tom, k jakým účelům shromažďujeme a zpracováváme Vaše údaje a jak můžete využít svých práv.

1. Jméno a kontaktní údaje odpovědné osoby a zástupce

Odpovědný za osobní údaje dle článku 4 odstavce 7 GDPR

Adrialin GmbH
Werftestrasse 4
6005 Luzern
Schweiz
Telefonnummer: +49 (0)7255 9880 0
E-Mail: info@adrialin.ch
Geschäftsführer: Markus Graw

Zástupcem společnosti Adrialin GmbH v Evropské unii ve věcech dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů je
Adrialin GmbH
Klehestraße 3-5
76571 Gaggenau
Deutschland
Telefonnummer: +49 (0)7225 9880 0
E-Mail: info@adrialin.de
Geschäftsführer: Josip Sojat

2. Všeobecné informace pro návštěvníky této webové stránky

2.1. Cookies

Pro účely zpracování v rámci rezervačního procesu jsou částečně ukládány cookie z Vašeho prohlížeče na pevný disk Vašeho počítače. Jedná se textové soubory, které můžete kdykoli smazat. Většina webových prohlížečů akceptuje cookie automaticky. Nastavení svého prohlížeče můžete také individuálně změnit.

Můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby jste byli o použití cookie informováni a mohli v jednotlivých případech rozhodnout o přijetí nebo zásadním zamítnutí cookie. V případě nepřijetí cookie může být funkčnost našeho portálu omezena.

Po Vašem sezení s prohlížečem zůstávají následující cookies:

-pid: Jedná se o cookie, který se používá pouze tehdy, jestliže na stránky vstoupíte z partnerské stránky, která obsahuje odkaz na Adrialin. Uloženo je pouze identifikační číslo partnera. Doba platnosti: 30 dnů

-reference: Toto cookie se používá, jestliže budete při kliknutí na naši nabídku na Trivago přesměrováni na naši internetovou stránku. Tímto by mělo být umožněno přiřazení nabídky na Trivago ke skutečné rezervaci na naší internetové stránce. Uložena bude kombinace čísel a písmen, avšak žádné osobní údaje. Doba platnosti: 30 dnů

-utm_term: Tento cookie se používá, jestliže jste na naši internetovou stránku přepojeni z jedné z internetových stránek HomeToGo. Uloženo bude ID kliknutí z něhož jste k nám byli přepojeni. To neposkytuje žádné informace o osobních údajích, ale slouží HomeToGo k interním statistikám (např. odbyt rezervací, jaký objekt byl vybrán, jaký filtr byl použitý, atd.) Doba platnosti: 30 dnů

-first: Jedná se o cookie, které je generováno při Vaší první návštěvě naší webové stránky. Obsahem je URL adresa stránky, z níž jste se k nám připojili, jestliže jste předtím klikli na odkaz umístěný na externí webové stránce. Doba platnosti: 90 dnů

-oldOrder: Jedná se o cookie, který se používá tehdy, když po odmítnutí rezervace otevřete alternativní nabídku, která Vám byla zaslána e-mailem. Takto můžeme rozpoznat, zda u nás opakovaně rezervujete nové zájezdy. Doba platnosti: 30 dnů

Tyto cookie slouží ke kontrole úspěšnosti marketingových akcí. Bez poskytnutí těchto údajů nemůžeme provádět vyhodnocování marketingových kampaní a optimálně je řídit. Zpracování těchto údajů se opírá o článek 6, odstavec 1, věta 1, písmeno f) nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Adrialin GmbH má oprávněný zájem na vyhodnocení úspěšnosti svých reklamních kampaní a na jejich optimálním řízení. Jelikož jsou zde zpracovávány pouze osobní údaje, které poskytují informace o Vašem zájmu o naše nabídky a služby, není nutné z toho vyvozovat, že jsou tím omezena základní práva dotčených osob.

-lng: Jedná se o cookie, který ukládá jazyk zákazníka. Doba platnosti: 1 rok

-booking: Jedná se o cookie, které se vytvoří, jakmile v rámci rychlého nebo podrobného vyhledávání popř. kalkulace ceny prázdninového objektu zadáte a odešlete údaje. Váš požadavek zůstane během této relace i následujících relací zachován. Doba platnosti: 30 dnů

-merkzettel: Jedná se o cookie, das gesetzt wird, wenn der Kunde Objekte auf den Merkzettel setzt. Obsahem jsou čísla zvolených objektů. Doba platnosti 30 dnů

-cookieconsent_status: Jedná se o cookie, který se používá, jakmile odsouhlasíte používání cookie. Hlášení díky tomu nebude zobrazováno při každém novém otevření stránky. Doba platnosti: 1 rok

Tyto cookies slouží ke zdokonalování optimálního uživatelského nastavení na našich stránkách. Zpracování těchto údajů se opírá o článek 6, odstavec 1, věta 1, písmeno f) nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Adrialin GmbH má oprávněný zájem na tom, aby byla optimalizována uživatelská přístupnost Vašich internetových prezentací pro zvýšení prodeje Vašich cestovních nabídek. Jelikož jsou zde zpracovávány pouze osobní údaje, které poskytují informace o Vašem zájmu o naše nabídky a služby, není nutné z toho vyvozovat, že jsou tím omezena základní práva dotčených osob.

2.2. Google Analytics

Abychom mohli naši nabídku dále zdokonalovat, shromažďujeme statistické údaje o jejím využívání. K tomu používáme službu Google analytics. Je tak zajištěno, že neproběhne žádné propojení s výše jmenovanými cookies. Google nás zavazuje k vydání následujícího prohlášení:

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou ukládány na Vašem počítači a které umožňují analyzovat Vaše používání webové stránky. Informace o Vašich návštěvách této webové stránky vygenerované na základě cookie jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a zde uloženy. Na základě námi aktivované anonymizace IP adresy bude Vaše IP adresa zkrácena tak, že pouze prostřednictvím IP adresy nebude možné provést referenční zařazní uživatele. Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocování Vašeho používání webové stránky, sestavování reportů o aktivitách webové stránky a poskytování dalších služeb provozovateli webové stránky souvisejících s používání webové stránky a internetu. IP adresa přenášená v rámci Google analytics z Vašeho prohlížeče není spojována s jinými údaji Google. Ukládání cookie můžete příslušným nastavením Vašeho softwarového prohlížeče zakázat; upozorňujeme však na to, že se v tomto případě může stát, že nebudou všechny funkce této webové stránky plně využitelné. Kromě toho můžete společnosti Google shromažďování dat vztahujících se k používání webové stránky vytvořených prostřednictvím cookie (včetně Vaší IP adresy) a zpracování dat prostřednictvím Google zakázat tak, že stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče, který najdete v následujícím odkazu. Aktuální odkaz je http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Získané údaje budou smazány po 26 měsících.

2.3. Google Remarketing

Na naší webové stránce jsou data shromažďována a ukládána prostřednictvím technologií Google (Google remarketing tag). Z těchto údajů mohou být vytvářeny anonymní uživatelské profily a ukládány do cookie. Třetí poskytovatelé, včetně Google, zapojují zobrazení na webových stránkách v internetu. Třetí strana poskytovatelů, včetně Google, používají v rámci funkce tag remarketing cookie k přepínání zobrazení na základě Vašich dřívějších návštěv na našich webových stránkách. Údaje shromážděné prostřednictvím funkce remarketing-tag nebudou bez Vašeho zvlášť uděleného souhlasu použity k tomu, abyste mohli být jako uživatel naší webové stránky osobně identifikováni a abyste přes anonymní uživatelský profil nebyli spojováni s osobními údaji. Používání cookie můžete prostřednictvím Google deaktivovat tím že otevřete stránku https://adssettings.google.com/authenticatedkliknete na "opt out". Alternativně můžete otevřít deaktivační stránku organizace Network Advertising Initiative http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Další odkazy na ustanovení Google najdete zde http://www.google.com/intl/de/privacy .

2.4. Google AdWords

Tato webová stránka používá Google Adwords, webový online program společnosti Google Inc. V této souvislosti je také použita funkce conversion tracking. S pomocí programu používá Google AdWords cookie na Vašem PC, jestliže na naše stránky vstoupíte prostřednictvím reklamního zobrazení Google. Po 90 dnech končí platnost tohoto cookie. Tento cookie neobsahuje osobní zpětnou sledovatelnost. Jestliže jako uživatel používáte naše stránky a cookie bude ještě platné, pak společně s Google poznáme, že jste klikli na konkrétní zobrazení a byli jste přesměrováni na naši webovou stránku. Každý zákazník Google AdWords má jiný cookie. Tímto způsobem nelze cookies prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords dodatečně sledovat. S pomocí údajů, které jsou nashromážděny prostřednictvím konverzích cookie (Conversion Cookie), jsou sestavovány statistiky konverzí pro zákazníky AdWords. Takto jako zákazníci zjistíme celkový počet uživatelů, kteří zareagovali na náš inzerát a byli přesměrováni na webovou stránku. Neobdržíme od Vás však žádné osobní údaje. Jestliže s tímto postupem sledování nesouhlasíte, můžete prostřednictvím Vašeho prohlížeče deaktivovat cookie Google-Conversion-Trackings. V tomto případě použijte funkci nápovědy prohlížeče. Bližší informace k ustanovením o ochraně údajů Google najdete na http://www.google.de/policies/privacy/ .

2.5. Google reCAPTCHA

Abychom se postarali o zajištění dostatečné ochrany údajů při předávání formulářů, používáme při registraci jako cestovní kancelář v přihlášce agentury a v kontaktním formuláři službu reCAPTCHA společnosti Google Inc. To slouží především k rozlišení, zda zadání provedla fyzická osoba nebo bylo neoprávněně vloženo strojovým a automatizovaným zpracováním, aby nedocházelo k vyplňování formulářů robotický generovaným spamem. Služba zahrnuje odesílání IP adresy a popř. dvon Google für den Dienst reCAPTCHA benötigter Daten an Google ein. Pro to platí odlišná ustanovení o ochraně údajů společnosti Google Inc. Další informace ke směrnicím o ochraně údajů Google Inc. najdete na http://www.google.de/intl/de/privacy nebo https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

2.6. Účely zpracování a právní podklady pro služby Google

Services Google Remarketing a Google AdWords používáme ke kontrole a řízení úspěšnosti našich marketingových kampaní. To však nemůžeme bez poskytnutí údajů.

Google Analytics jsou pro nás využívány za účelem získání informací o používání naší internetové stránky, abychom pro uživatele mohli upravit optimálnost našich webových stránek.

Google reCAPTCHA používáme k tomu, abychom chránili formuláře proti zneužití nebo útokům hackerů a slouží i k zabezpečení Vašich osobních údajů.

Jako společnost nabízející cestovní služby online máme oprávněný zájem o monitorování a řízení úspěšnosti našich marketingových akcí, získávání informací o používání naší internetové stránky a zabezpečení proti zneužití. Právním základem pro zpracování údajů je článek 6, odstavec 1, věta 1, písmeno f) GDPR.

2.7. Kódování SSL

Díky výkonné kódovací technologii SSL (Secure Sockets Layer) a bezpečnostním standardům PCT (Private Communication Technology), které využívají všechny běžně používané prohlížeče, jsou všechny Vaše transakce chráněné. SSL kóduje Vaše osobní údaje ještě předtím, než jsou prostřednictvím internetu odeslány. Internetové obchodní operace jsou tak stejně bezpečné jako po telefonu. Jestliže Váš prohlížeč nepodporuje bezpečné transakce, nebo nechcete transakce online provádět, můžete nás v souvislosti s Vaší rezervací telefonicky kontaktovat na čísle +420 224 245 813 od pondělí do pátku (kromě státních svátků) od 9 do 18 hodin. Náš zaměstnanec se Vám bude osobně věnovat.

2.8. Přesměrování na jiné stránky

Na základě rozsudku z května 1998 rozhodl krajský soud v Hamburku, že při zařazení externích odkazů je nesena odpovědnost také za obsah těchto odkazovaných stránek. Tomu lze podle krajského soudu zabránit pouze výslovným distancováním se od těchto obsahů, což tímto prohlášením činíme. Cizí obsahy na stránkách, které se zobrazí na základě použití odkazu na této webové stránce, nejsou vlastnictvím Adrialin GmbH a společnost za ně nepřebírá žádnou odpovědnost. Adrialin GmbH se výslovně distancuje od nepřípustných nebo dvousmyslných obsahů.

3. Facebook Fanpage

Jestliže navštívíte naši facebookovou stránku, budou zde zpracovány Vaše osobní údaje. Jestliže jste přihlášeni, jedná se o údaje z Vašeho facebookového profilu. V každém případě se jedná o Vaši IP adresu a informace vyhledávače. Tyto údaje jsou z naší strany nebo ze strany Facebook Ireland zpracovávány jakožto společným odpovědným subjektem. Příslušnou dohodu si můžete přečíst zde: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Dohoda probíhá na základě článku 6 odstavce 1 UA 1 písm. f EU DSGVO (naše převažující oprávněné zájmy podnikově hospodářského a komunikativního typu na nabídce informačního a komunikativního kanálu v sociálních médiích, v tomto případě na Facebooku). Všechna práva, jak jsou uvedena zde v prohlášení o ochraně osobních údajů, platí také pro naši facebookovou stránku.

4. Zpracování údajů zákazníků a zájemců

4.1. Účely a právní podklady pro zpracování údajů, důsledky neposkytnutí údajů a délka uložení

4.1.1. Kontaktní formulář na naší webové stránce a e-maily

Vaše kontaktní údaje pro komunikaci a zasílání zpráv, které jste nám poskytli prostřednictvím kontaktního formuláře na naší webové stránce nebo e-mailem budou po dobu 6 let uloženy pro účely zpracování Vašich dotazů v souvislosti s konkrétní nabídkou zájezdu nebo s Vaší rezervací, k sestavení nabídky na základě Vaší poptávky a pro zpracování následných dotazů. Shromažďování, ukládání a předání je tímto realizováno pro účely plnění předsmluvních opatření na vyžádání dotyčných osob na základě článku 6, odstavce 1, věty 1, písmena b) GDPR. Bez poskytnutí těchto údajů nemůžeme zodpovědět Vaše dotazy.

4.1.2. Údaje, které nám poskytnete při rezervaci

Při rezervaci nám poskytnete Vaše jméno a příjmení popř. jména a příjmení Vašich spolucestujících, Vaši adresu, kontaktní údaje pro komunikaci, data narození, popř. věk dětí a Vaše platební údaje. IP adresa je dále přihlášena a uložena. Jestliže neprovedete rezervaci sami, ale prostřednictvím cestovní kanceláře, budou nám údaje poskytnuty z Vaší cestovní kanceláře. Poskytnutí těchto údajů je vyžadováno pro účely uzavření smlouvy. Ty se používají k následujícím účelům:

 1. Plnění cestovní smlouvy uzavřené s námi
  Rezervace, změna rezervace a popř. storno cestovních služeb u poskytovatelů služeb
 2. Fakturace
  Faktury, elektronický platební styk a úhrady platební kartou, upomínky, inkasní platby, vyúčtování s poskytovateli služeb
 3. Servisní služby
  Potvrzení rezervace, soupis požadavků hostů, reklamace, hlášení škod (zabezpečení nákladů v případě zrušení zájezdu), vypracování podkladů k zájezdu
 4. Dotazování hostů a marketingové akce
  Ohodnocení cestovních služeb a našich služeb, informace o nabídkách zájezdů

Údaje, které jsou použity pro splnění cestovní smlouvy, k fakturaci a poskytování servisních služeb, jsou zpracovány na právním základě plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření dle článku 6, odstavec 1, věta 1, písmeno b GDPR. Bez poskytnutí těchto údajů nemůžeme pro Vás u poskytovatelů služeb rezervovat požadované cestovní služby, odpovídat na Vaše dotazy, zasílat Vám podklady k zájezdu a uzavřít s Vámi cestovní smlouvu.

Pro účely dotazování hostů a marketingových akcí je právním základem článek 6, odstavec 1, věta 1, písmeno f). Adrialin GmbH má oprávněný zájem nechat si ze strany svých zákazníků ohodnotit rezervované cestovní služby a vlastní poskytované služby pro zajištění kvality a propagaci svých nabídek zájezdů za účelem zvýšení obratu. Jelikož jsou žádosti o hodnocení a cestovní nabídky rozesílány pouze našim stávajícím zákazníkům, kteří již projevili zájem o naše nabídky a služby, nelze předpokládat, že by tím došlo k porušení základních práv dotyčných osob. Bez předání těchto údajů není možné provést hodnocení našich služeb a/nebo rezervovaných cestovních služeb a poskytnout Vám nabídky zájezdů. Proti tomuto zasílání můžete kdykoli vznést námitku, aniž by vznikly jiné náklady než náklady za zprostředkování podle základních tarifů. Své připomínky zasílejte e-mailem na adresu dataprivacy@adrialin.com . Po obdržení Vaší námitky nastavíme zasílání.

Smluvní údaje jsou ukládány na dobu 6 let. Faktury a finanční transakce podléhají zákonem stanovené úschovní lhůtě v délce 10 let.

4.2. Příjemce údajů

Vaše údaje budou uloženy v našich vlastních backend systémech. Přístup k nim mají naši vlastní zaměstnanci a zaměstnanci naší mateřské a sesterské společnosti, kteří za nás přebírají péči o zákazníky a pro tento účel potřebují přístup k Vaší rezervaci a Vašim údajům. Také náš daňový poradce potřebuje získat přístup, jelikož pro nás zpracovává finanční účetnictví a pro účely zaúčtování příchozích plateb vyžaduje přístup do našeho systému. Postoupení Vašich údajů zde probíhá na právním podkladu plnění smluvních závazků a právního závazku, kterému jako odpovědná osoba podléháme (článek 6, odstavec 1, věta 1, písmeno b a c GDPR).

V závislosti na tom, jakou nabídku u nás zarezervujete, budou Vaše osobní údaje zaslány poskytovatelům služeb (pronajímatelé, hotely, letecké společnosti, agentury pro přihlášení pobytu, databáze lůžek, pronajímatelé vozů) buď přímo nebo přes rezervační systémy a poskytovatele technických služeb. Předání Vašich údajů se také v tomto případě opírá o plnění s Vámi uzavřené cestovní smlouvy (článek 6, odstavec 1, věta 1, písmeno b GDPR).

Fakturační a platební údaje budou předány poskytovatelům technických služeb, peněžním ústavům a poskytovatelům platebních služeb, našim daňovým poradcům a popř. na vyžádání také daňovým úřadům. Právním základem pro předání Vašich údajů poskytovatelům technických služeb, peněžním ústavům a poskytovatelům platebních služeb se opírá o plnění s Vámi uzavřené cestovní smlouvy (článek 6, odstavec 1, písmeno b GDPR). Předání daňovému poradci a popř. daňovému úřadu se opírá o plnění právního závazku z naší strany dle článku 6, odstavce 1, věty 1, písmena c) GDPR.

Jestliže nesplníte své platební závazky, budou Vaše údaje po náležitém upomínacím procesu předány poskytovateli inkasních služeb. V případě právního sporu mohou být údaje postoupeny právnímu zástupci nebo soudu. Vaše údaje jsou tedy postoupeny pro účely provozních zájmů na základě článku 6, odstavce 1, věty 1, písmene f nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)..

Pro účely dotazování zákazníků mohou být údaje předány společnosti Trustpilot A/S, Pilestrædet 58, 5, 1112 Copenhagen, Dánsko a TÜV Saarland Holding GmbH, Am TÜV 1, 66280 Sulzbach/Saar, Německo. Die Weitergabe der Daten erfolgt im Rahmen des berechtigten Interesses der Adrialin GmbH und der Adrialin Blue GmbH auf Grundlage des Artikel 6, Absatz 1, Satz 1, Buchstabe f DSGVO.

Jestliže budou pro předání Vašich údajů využiti poskytovatelé služeb a rezervační systémy, budou z naší strany pečlivě vybírány, písemně pověřeny a jsou vázány našimi směrnicemi. Provádíme jejich pravidelnou kontrolu. Poskytovatelé služeb nebudou předávat tyto údaje třetí osobám. Po splnění smlouvy a ukončení zákonem stanovené úschovní lhůty budou smazány, pokud nebudou s Vaším souhlasem použity k dalšímu uložení.

4.3. Přenos údajů do třetí země

Vaše údaje jsou shromažďovány a zpracovány v sídle naší firmy ve Švýcarsku. Přenos dat v rámci Švýcarska je přípustné v souladu s článkem 45, odstavcem 1 GDPR. Evropská komise vydala usnesení, že Švýcarsko poskytuje dostatečnou úroveň ochrany. Naše mateřské a sesterské společnosti i kancelář daňového poradce, kteří mají přístup do našeho backend systému, a poskytovatelé technických a ubytovacích služeb, jimž budou Vaše údaje předány, se nachází výhradně v Evropské unii. Nicméně může v závislosti na cíli Vaší cesty dojít k tomu, že budou muset poskytovatelé služeb předat Vaše údaje také úřadům nebo společnostem ve třetích zemích, aby mohla být rezervace uskutečněna. V tomto případě se předání Vašich osobních údajů opírá o ustanovení výjimky článku 49, odstavce 1, písmene b) GDPR, neboť poskytnutí těchto údajů je potřeba k plnění cestovní smlouvy.

5. Zpracování údajů obchodních partnerů a jejich zaměstnanců

5.1. Účely a právní podklady pro zpracování údajů, důsledky neposkytnutí údajů a délka uložení

5.1.1. Cestovní kanceláře a obchodní zástupci

Jako cestovní kancelář nebo samostatný obchodní zástupce máte možnost zaregistrovat se na našich webových stránkách pro přihlášení agentury. Údaje, které nám v této souvislosti předáte, použijeme k účelům rychlého kontaktování v souvislosti se sjednanou rezervací a ke kalkulaci a vplacení provizí. Do té míry budou Vaše údaje zpracovány na právním základě plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření dle článku 6, odstavce 1, věty 1, písmene b) GDPR. Bez poskytnutí údajů není možné provést u nás jako cestovní kancelář rezervaci a obdržet provizi za zprostředkování našich zájezdů. Smluvní údaje budou smazány 6 let po ukončení smluvního vztahu. Pro kalkulaci provizí a finančních transakcí platí zákonná lhůta pro uchování v délce trvání 10 let.

5.1.2. Poskytovatelé služeb: pronajímatelé, hotely, partnerské agentury, databáze lůžek, pronajímatelé vozů

Údaje, které nám dáte jako poskytovatel služeb k dispozici, budou z naší strany použity k rychlému navázání kontaktu v souvislosti s jednotlivými ustanoveními smluvního vztahu, ke konkrétní rezervaci, k sestavení cestovních podkladů pro naše zákazníky a ke kalkulaci a vyplacení objednaných služeb. Do té míry budou Vaše údaje zpracovány na právním základě plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření dle článku 6, odstavce 1, věty 1, písmene b) GDPR. Bez poskytnutí údajů není možné rezervovat u Vás cestovní služby pro naše zákazníky a vyplatit Vám sjednanou odměnu za rezervaci. Smluvní údaje budou smazány 6 let po skončení smluvního vztahu. Na kalkulaci výkonů poskytovatelů služeb a finanční transakce se vztahuje zákonem stanovená archivační lhůta 10 let.

5.1.3. Ostatní obchodní partneři

Jako obchodní partner nám často poskytujete kontaktní údaje Vašich zaměstnanců. Jsou uloženy a použity pro případ rychlého kontaktování v souvislosti s jednotlivými ustanoveními smluvního vztahu nebo všeobecných dotazů. Zpracování se opírá o právní základ plnění smlouvy nebo předsmluvní opatření dle článku 6, odstavce 1, věty 1, písmena b) GDPR. Bez poskytnutí těchto údajů se s Vámi nebudeme moci rychle spojit. Vaše údaje budou smazány ihned po změně kontaktního partnera nebo nejpozději 6 let po ukončení smluvního vztahu. Na faktury, které vůči nám vystavíte, a finanční transakce se vztahuje zákonem stanovená archivační lhůta 10 let.

5.2. Příjemce údajů

Vaše údaje jako cestní kanceláře, nezávislého obchodního zástupce nebo poskytovatele služeb budou uloženy v naších vlastních backend systémech. K nim mají přístup naši vlastní zaměstnanci a zaměstnanci v našich mateřských a sesterských společnostech, kteří pro nás vykonávají činnost spojenou s péčí o agentury a poskytovatele služeb a potřebují pro tyto účely přístup k Vašim údajům. Předání na tato místa se dle článku 6, odstavce 1, věty 1, písmena b) GDPR opírá o základní plnění smlouvy uzavřené s Vámi. Přístup potřebuje také náš daňový poradce, který za nás vykonává činnosti v rámci finančního účetnictví, aby mohl zaúčtovat kalkulaci provizí a poskytovaných výkonů a vyplatit Vám příslušné částky. Vaše údaje jsou postoupeny pro účely plnění právního závazku z naší strany (článek 6, odstavec 1, věta 1, písmeno c) GDPR).

Jako poskytovatel služeb nám zpravidla dáváte k dispozici souřadnice Vašich objektů. Používáme je k zobrazení jejich polohy na mapách Google-maps umístěných na našich internetových stránkách a pro vhodnou prezentaci Vašich objektů. Dále jsou společně s Vaším jménem, adresou a popř. kontaktními údaji pro komunikaci, popisem příjezdové trasy a podklady k zájezdu předány našim zákazníkům, aby mohli rezervovaný objekt bez problému najít. Předávání Vašich údajů tak probíhá v rámci plnění smlouvy uzavřené s Vámi na základě článku 6, odstavce 1, věty 1, písmena b) GDPR.

Jako jinému obchodnímu partnerovi budou komunikační údaje Vašich kontaktních partnerů uloženy jedním z našich kompetentních zaměstnanců v jeho programu pro správu e-mailů. Je tak zajištěno, že Vaše osobní údaje může zpracovat pouze tento poskytovatel služeb. Postoupení na jiná místa je možné provést pouze s Vaším souhlasem.

Fakturační a platební údaje budou předány poskytovatelům technických služeb, peněžní instituce a poskytovatele platebních služeb pro účely plnění smluvních závazků dle článku 6, odstavce 1, věty 1, písmene b) GDPR. Dále jsou údaje pro účely finančního účetnictví předávány našemu daňovému poradci a příp. na vyžádání daňovým úřadům. Základem pro předání Vašich údajů je splnění právního závazku z naší strany podle článku 6, odstavce 1, věty 1, písmena c) GDPR.

V případě právního sporu mohou být údaje postoupeny právnímu zástupci nebo soudu. Vaše údaje jsou tímto postoupeny pro účely provozních zájmů na základě článku 6, odstavec 1, věta 1, písmeno f) GDPR.

Jestliže budou pro přenos Vašich údajů požadování poskytovatelé technických služeb, budou z naší strany pečlivě vybráni a vázáni našimi směrnicemi. Z naší strany jsou pravidelně kontrolovány. Poskytovatelé služeb nebudou tyto údaje předávat třetím osobám, po splnění smlouvy a ukončení zákonné ukládací lhůty budou smazány, pokud neposkytnete souhlas s jejich dalším uložením.

5.3. Přenos údajů do třetí země

Vaše údaje jsou shromažďovány a zpracovány v sídle naší firmy ve Švýcarsku. Přenos dat v rámci Švýcarska je přípustné v souladu s článkem 45, odstavcem 1 GDPR. Evropská komise vydala usnesení, že Švýcarsko poskytuje dostatečnou úroveň ochrany. Naše mateřské a sesterské společnosti i kancelář daňového poradce, jež mají přístup k našim backend systémům, se nachází výhradně v Evropské unii.

6. Vaše práva na ochranu údajů

Máte právo kdykoli od nás požadovat informace o Vašich osobních údajích, které jsou u nás uloženy (článek 15 GDPR). To se týká také příjemců nebo kategorií příjemců, jimž jsou tyto údaje předávány, a účelu uložení. Navíc máte právo požadovat opravu zpracování za předpokladu plnění článku 16 GDPR a/nebo smazání za předpokladu plnění článku 17 GDPR a/nebo omezení zpracování za předpokladu plnění článku 18 GDPR. Dále můžete za předpokladu za předpokladu splnění článku 20 GDPR kdykoli požadovat přenos dat – pokud jsou u nás tato data ještě uložena.

V případě zpracování osobních údajů pro účely plnění úkonů, které jsou ve veřejném zájmu (článek 6, odstavec 1, věta 1, písmeno e) GDPR) nebo pro účely plnění oprávněných zájmů (článek 6, odstavec 1, věta 1 písmeno f) GDPR), můžete kdykoli s účinností pro budoucí situace vznést námitky proti zpracování příslušných osobních údajů. V případě rozporu nesmíme Vaše údaje pro výše jmenované účely dále zpracovávat, smíme tak učinit pouze v tom případě,

- že existují naléhavé důvody pro zpracování vyžadující zvláštní ochranu, které převažují nad Vaše zájmy, práva a svobodné rozhodování, nebo
- Zpracování je požadováno pro účely uplatnění, vykonání nebo hájení právních nároků.

Za předpokladu splnění článku 21, odstavce 1 GDPR lze vznést námitky proti zpracování údajů z důvodů vyplývajících z výjimečné situace dotyčné osoby.

Kromě toho máte možnost podat v souvislosti s okolnostmi týkajícími se ochrany údajů stížnost u švýcarského pověřeného zástupce pro ochranu údajů a veřejných zájmů (www.edoeb.admin.ch).

7. Kontakt

Na základě právních rámcových podmínek nejsme povinni stanovit osobu pověřenou ochranou údajů. Všechny požadavky týkající se informací, informační dotazy, odvolání nebo námitky v souvislosti se zpracováním dat směřujte prostřednictvím e-mailu na adresu dataprivacy@adrialin.com nebo poštou na adresu uvedenou v bodě 1. Bližší informace najdete v kompletním textovém zpracování GDPR, které je k dispozici na internetových stránkách https://gdpr-info.eu.

Cestování BEZ STAROSTÍ

 • Péče i během Vaší dovolené
 • Záruka ceny
 • Tisíce spokojených zákazníků

ZÁRUKA 50 € VÝHODNĚJŠÍ CENY

Více informací

Členem v

 • Adrialin je členem RDA
 • Adrialin je členem DRV

Ve spolupráci s

 • Adrialin je partnerem chorvatské turistické centrály

Bezpečná platba kartami

 Platba převodem a následující způsoby úhrady:
PayPal, vrubopis, MasterCard, Visa, American Express

Adrialin celosvětově

 • DE
 • AT
 • IT
 • CZ
 • HU
 • SK
 • GB
 • FR
 • NL
 • PL
 • HR
 • SI
 • DK
 • SE
 • NO
 • CH
 • RU
 • BE
 • DE
  • DE DE
  • AT AT
  • IT IT
  • CZ CZ
  • HU HU
  • SK SK
  • GB GB
  • FR FR
  • NL NL
  • PL PL
  • HR HR
  • SI SI
  • DK DK
  • SE SE
  • NO NO
  • CH CH
  • RU RU
  • BE BE