Ochrana dat

Co se týká Vašich osobních údajů, chceme, abyste se na stránkách společnosti Adrialin d.o.o. (www.kroatien-adrialin.de) mohli cítit bezpečně.

Proto Vás chceme následně informovat o tom, k jakým účelům shromažďujeme a zpracováváme Vaše údaje a jak můžete využít svých práv.

1. Jméno a kontaktní údaje odpovědné osoby a zástupce

Odpovědný za osobní údaje dle článku 4 odstavce 7 GDPR

Adrialin d.o.o.
Krčka 2a
53270 Senj
Kroatien
Telefonní číslo: +420 224 245 813
Jednatel: Josip Šojat

2. Všeobecné informace pro návštěvníky této webové stránky

2.1. Cookies

Pro účely zpracování v rámci rezervačního procesu jsou částečně ukládány cookie z Vašeho prohlížeče na pevný disk Vašeho počítače. Jedná se textové soubory, které můžete kdykoli smazat.

Při první návštěvě našich webových stránek si můžete vybrat, které kategorie souborů cookie chcete povolit.
Rozlišuje se mezi následujícími kategoriemi:

- Základní soubory cookie: Tyto soubory cookie a další technologie jsou nezbytné pro poskytování základních služeb webových stránek, jako jsou rezervační transakce, bezpečnost nebo prevence podvodů.

- Analytické soubory cookie: Tyto soubory cookie se používají k analýze návštěvnosti našich webových stránek. To nám umožňuje pochopit, jak uživatelé pracují s funkcemi, a zlepšit naše služby a učinit je zajímavějšími. Údaje shromážděné prostřednictvím analytických souborů cookie jsou pseudonymizované.

- Marketingové soubory cookie: Marketingové soubory cookie nám a našim důvěryhodným marketingovým partnerům umožňují zobrazovat a optimalizovat reklamu pro naši platformu, která odpovídá individuálním zájmům uživatele, měřit účinnost kampaní a reklam a vaši interakci s nimi a propojovat data, která sdílíme s dodavateli, napříč zařízeními. Reklama je založena na chování uživatelů, například na vyvolaných cestovních destinacích nebo ubytování a dalších nabídkách. Aktivace marketingových souborů cookie je volitelná.

Používáme následující základní soubory cookie:

-lng: Jedná se o cookie, který ukládá jazyk zákazníka. Doba platnosti: 1 rok

-booking: Jedná se o cookie, které se vytvoří, jakmile v rámci rychlého nebo podrobného vyhledávání popř. kalkulace ceny prázdninového objektu zadáte a odešlete údaje. Váš požadavek zůstane během této relace i následujících relací zachován. Doba platnosti: 30 dnů

-bookmarks: Jedná se o cookie, das gesetzt wird, wenn der Kunde Objekte auf den Merkzettel setzt. Obsahem jsou čísla zvolených objektů. Doba platnosti 30 dnů

-cookie_consent: Tento soubor cookie ukládá, zda jste již provedli volbu, které soubory cookie mohou být uloženy ve vašem prohlížeči. To znamená, že se banner se soubory cookie nezobrazuje znovu při každém novém zobrazení stránky. Doba platnosti: 1 rok

-cookie_consent_analytics: Tento soubor cookie ukládá, zda jste nám dali souhlas s používáním analytických souborů cookie. Doba platnosti: 1 rok

-cookie_consent_marketing: Tento soubor cookie ukládá, zda jste souhlasili s používáním marketingových souborů cookie. Doba platnosti: 1 rok

-XSRF-TOKEN: Tento cookie slouží k ochraně před změnou údajů ze strany třetích osob. Tento cookie není vázán na pevně stanovenou dobu platnosti a je znovu použitý při každém otevření stránky.

-adrialin_session: Tento cookie slouží k identifikaci aktuální relace prohlížeče. doba platnosti: 60 minut

-paypalCancel: Tento soubor cookie ukládá informace potřebné ke zrušení transakce při platbě za rezervaci prostřednictvím služby PayPal. Platnost souboru cookie vyprší spolu s relací prohlížeče.

-townInfo: Tento soubor cookie ukládá informace pro zobrazení informací o letovisku na stránce s popisem ubytování. Platnost souboru cookie vyprší spolu s relací prohlížeče.

-LastViewed: Tento soubor cookie ukládá ID posledního navštíveného ubytování, aby bylo možné se vrátit na předchozí stránku pomocí tlačítka "zpět na objekt". Tento soubor cookie rovněž vyprší spolu s relací prohlížeče.

Tyto soubory cookie se používají k poskytování základních služeb a ke zlepšení uživatelského komfortu na našich webových stránkách. Zpracování těchto údajů se opírá o článek 6, odstavec 1, věta 1, písmeno f) nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Adrialin má oprávněný zájem na tom, aby byla optimalizována uživatelská přístupnost Vašich internetových prezentací pro zvýšení prodeje Vašich cestovních nabídek. Jelikož jsou zde zpracovávány pouze osobní údaje, které poskytují informace o Vašem zájmu o naše nabídky a služby, není nutné z toho vyvozovat, že jsou tím omezena základní práva dotčených osob.

V kategorii marketingových souborů cookie používáme následující soubory cookie:

-seen_on: Tento cookie se používá, jestliže na stránku našeho popisu objektu nebo zájezdu vstoupíte prostřednictvím naší inzerce zveřejněnéna jiné internetové stránce. V tomto případě se ukládá kód příslušné stránky s inzercí, ze které jste na naše stránky vstoupili. Jestliže provedete rezervaci, dojde na stránce rezervace prostřednictvím cookie k výběru, zda má být kód exportován pro tzv. conversion tracking. Můžeme tak zjistit, které reklamní inzerce dovedou naše zákazníky k rezervaci. Doba platnosti: 30 dnů

-pid: Jedná se o cookie, který se používá pouze tehdy, jestliže na stránky vstoupíte z partnerské stránky, která obsahuje odkaz na Adrialin. Uloženo je pouze identifikační číslo partnera. Doba platnosti: 30 dnů

-reference: Toto cookie se používá, jestliže budete při kliknutí na naši nabídku na Trivago přesměrováni na naši internetovou stránku. Tímto by mělo být umožněno přiřazení nabídky na Trivago ke skutečné rezervaci na naší internetové stránce. Uložena bude kombinace čísel a písmen, avšak žádné osobní údaje. Doba platnosti: 30 dnů

-utmTerm: Tento cookie se používá, jestliže jste na naši internetovou stránku přepojeni z jedné z internetových stránek HomeToGo. Uloženo bude ID kliknutí z něhož jste k nám byli přepojeni. To neposkytuje žádné informace o osobních údajích, ale slouží HomeToGo k interním statistikám (např. odbyt rezervací, jaký objekt byl vybrán, jaký filtr byl použitý, atd.) Doba platnosti: 30 dnů

-first: Jedná se o cookie, které je generováno při Vaší první návštěvě naší webové stránky. Obsahem je URL adresa stránky, z níž jste se k nám připojili, jestliže jste předtím klikli na odkaz umístěný na externí webové stránce. Doba platnosti: 90 dnů

-oldOrder: Jedná se o cookie, který se používá tehdy, když po odmítnutí rezervace otevřete alternativní nabídku, která Vám byla zaslána e-mailem. Takto můžeme rozpoznat, zda u nás opakovaně rezervujete nové zájezdy. Doba platnosti: 30 dnů

Tyto cookie slouží ke kontrole úspěšnosti marketingových akcí. Bez poskytnutí těchto údajů nemůžeme provádět vyhodnocování marketingových kampaní a optimálně je řídit. Zpracování těchto údajů se opírá o článek 6, odstavec 1, věta 1, písmeno f) nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Adrialin má oprávněný zájem na vyhodnocení úspěšnosti svých reklamních kampaní a na jejich optimálním řízení. Jelikož jsou zde zpracovávány pouze osobní údaje, které poskytují informace o Vašem zájmu o naše nabídky a služby, není nutné z toho vyvozovat, že jsou tím omezena základní práva dotčených osob.

Tyto cookies slouží ke zdokonalování optimálního uživatelského nastavení na našich stránkách. Zpracování těchto údajů se opírá o článek 6, odstavec 1, věta 1, písmeno f) nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Adrialin má oprávněný zájem na tom, aby byla optimalizována uživatelská přístupnost Vašich internetových prezentací pro zvýšení prodeje Vašich cestovních nabídek. Jelikož jsou zde zpracovávány pouze osobní údaje, které poskytují informace o Vašem zájmu o naše nabídky a služby, není nutné z toho vyvozovat, že jsou tím omezena základní práva dotčených osob.

Používáme následující analytický cookie:

_ga*: Tento soubor cookie slouží ke shromažďování statistických údajů o používání našich webových stránek prostřednictvím služby Google Analytics. Získané údaje budou smazány po 26 měsících. Další informace o údajích zpracovávaných službou Google Analytics naleznete v bodě 2.3 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

2.2. Local Storage

Abychom Vám co nejvíce usnadnili používání naší internetové stránky, používáme vedle cookie také lokální paměť (zvaná také local storage, nebo „lokální data“). Data jsou lokálně ukládána do paměti (cache) Vašeho prohlížeče a zůstanou zde k vyčtení zachována i po zavření okna prohlížeče nebo po ukončení programu – pokud paměť (cache) nesmažete. Zde jsou ukládány následující informace:

 1. appFileName: Zde je uložen název začleněného souboru JavaScript. To je potřeba k vyprázdnění lokální paměti (locale Storage) (a jiných pamětí vyhledávače), jakmile je k dispozici nový soubor JavaScript. Tím bude zajištěno, že je paměť ve Vašem prohlížeči identická s tím, co požadujeme v rámci Code.
 2. appFileDate: Zde je paralelně k appFileName uloženo datum. To je určeno primárně ke sledování vývoje tak, abychom mohli v případě problémů rychleji lokalizovat výskyt chyb.
 3. navBarFontSize: To je velikost písma v hlavním menu. U různých jazykových verzí se délka slov liší, proto je velikost písma variabilní a uložena tak, aby bylo hlavní menu vždy jednořádkové.
 4. search: Zde jsou uloženy Vaše parametry pro vyhledávání (např. termín zájezdu, počet osob, typ objektu).

Lokální úložiště slouží ke zdokonalení použitelnosti. Zpracování těchto údajů se opírá o článek 6, odstavec 1, věta 1, písmeno f) nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Adrialin d.o.o. má oprávněný zájem na tom, aby byla optimalizována uživatelská přístupnost Vašich internetových prezentací pro zvýšení prodeje Vašich cestovních nabídek. Jelikož jsou zde zpracovávány pouze osobní údaje, které poskytují informace o Vašem zájmu o naše nabídky a služby, není nutné z toho vyvozovat, že jsou tím omezena základní práva dotčených osob.

Pokud si nepřejete, aby byly funkce lokální paměti používány, můžete jejich zrušení nastavit v sekci nastavení Vašeho prohlížeče v závislosti na platformě v provozním systému příslušné aplikace.

2.3. Google Analytics

Abychom mohli naši nabídku dále zdokonalovat, shromažďujeme statistické údaje o jejím využívání. K tomuto účelu používáme službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko ("Google"). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou ukládány na Vašem počítači a které umožňují analyzovat Vaše používání webové stránky.

Zpracovávat lze následující údaje:

 • Typ/verze/jazyk prohlížeče, typ/značka/model zařízení a rozlišení
 • Používá se operační systém,
 • Adresa URL odkazu (dříve navštívená stránka),
 • Název hostitele přistupujícího počítače (zkrácená IP adresa).,
 • Čas požadavku serveru,
 • Zobrazené stránky (datum, čas, URL, název, délka pobytu),
 • stáhnuté soubory,
 • Kliknuté odkazy na jiné webové stránky,
 • Případně dosažení konkrétních cílů (konverzí).
 • Přibližná poloha (země a případně město, počínaje IP adresou)

Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek mohou být přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy.

Byla provedena následující nastavení ochrany osobních údajů:

 • Anonymizace IP adresy;
 • Deaktivovaná reklamní funkce;
 • Doba uchovávání 14 měsíců;

Sdílení dat se zdravotním postižením (zejména Produkty a služby Google, Benchmarking, Technický účet, Účetní specialista). Na základě námi aktivované anonymizace IP adresy bude Vaše IP adresa zkrácena tak, že pouze prostřednictvím IP adresy nebude možné provést referenční zařazní uživatele. Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocování Vašeho používání webové stránky, sestavování reportů o aktivitách webové stránky a poskytování dalších služeb provozovateli webové stránky souvisejících s používání webové stránky a internetu. IP adresa přenášená v rámci Google analytics z Vašeho prohlížeče není spojována s jinými údaji Google. Ukládání cookie můžete příslušným nastavením Vašeho softwarového prohlížeče zakázat; upozorňujeme však na to, že se v tomto případě může stát, že nebudou všechny funkce této webové stránky plně využitelné. Kromě toho můžete společnosti Google shromažďování dat vztahujících se k používání webové stránky vytvořených prostřednictvím cookie (včetně Vaší IP adresy) a zpracování dat prostřednictvím Google zakázat tak, že stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče, který najdete v následujícím odkazu. Aktuální odkaz je http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Získané údaje budou smazány po 26 měsících.

2.4. Google Remarketing

Na naší webové stránce jsou data shromažďována a ukládána prostřednictvím technologií Google (Google remarketing tag). Z těchto údajů mohou být vytvářeny anonymní uživatelské profily a ukládány do cookie. Třetí poskytovatelé, včetně Google, zapojují zobrazení na webových stránkách v internetu. Třetí strana poskytovatelů, včetně Google, používají v rámci funkce tag remarketing cookie k přepínání zobrazení na základě Vašich dřívějších návštěv na našich webových stránkách. Údaje shromážděné prostřednictvím funkce remarketing-tag nebudou bez Vašeho zvlášť uděleného souhlasu použity k tomu, abyste mohli být jako uživatel naší webové stránky osobně identifikováni a abyste přes anonymní uživatelský profil nebyli spojováni s osobními údaji. Používání souborů cookie společností Google můžete deaktivovat na stránce https://adssettings.google.com/authenticated a vyvolat "opt out" Stiskněte tlačítko. Případně můžete navštívit stránku pro deaktivaci síťové reklamní iniciativy na adrese. http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp zavolat. Další informace o ustanoveních společnosti Google naleznete na adrese http://www.google.com/intl/de/privacy .

2.5. Google Ads

Tyto webové stránky používají Google Ads, online reklamní program společnosti Google. V této souvislosti je také použita funkce conversion tracking. Pokud se na naše webové stránky dostanete prostřednictvím reklamy Google, nastaví Google Ads pomocí tohoto programu na vašem počítači soubor cookie reklamního serveru. Po 90 dnech končí platnost tohoto cookie. Tento cookie neobsahuje osobní zpětnou sledovatelnost. Jestliže jako uživatel používáte naše stránky a cookie bude ještě platné, pak společně s Google poznáme, že jste klikli na konkrétní zobrazení a byli jste přesměrováni na naši webovou stránku. Každý zákazník služby Google Ads má jiný soubor cookie. Soubory cookie tak nejsou sledovatelné prostřednictvím webových stránek klientů reklam. Pomocí údajů získaných pomocí konverzních souborů cookie lze vytvářet statistiky konverzí pro zákazníky služeb Ads. Takto jako zákazníci zjistíme celkový počet uživatelů, kteří zareagovali na náš inzerát a byli přesměrováni na webovou stránku. Neobdržíme od Vás však žádné osobní údaje. Jestliže s tímto postupem sledování nesouhlasíte, můžete prostřednictvím Vašeho prohlížeče deaktivovat cookie Google-Conversion-Trackings. V tomto případě použijte funkci nápovědy prohlížeče. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google najdete na adrese http://www.google.de/policies/privacy/ .

2.6. Google reCAPTCHA

Abychom se postarali o zajištění dostatečné ochrany údajů při předávání formulářů, používáme při registraci jako cestovní kancelář v přihlášce agentury a v kontaktním formuláři službu reCAPTCHA společnosti Google Inc. To slouží především k rozlišení, zda zadání provedla fyzická osoba nebo bylo neoprávněně vloženo strojovým a automatizovaným zpracováním, aby nedocházelo k vyplňování formulářů robotický generovaným spamem. Služba zahrnuje odesílání IP adresy a popř. dvon Google für den Dienst reCAPTCHA benötigter Daten an Google ein. Pro to platí odlišná ustanovení o ochraně údajů společnosti Google Inc. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google Inc. naleznete na adrese http://www.google.de/intl/de/privacy oder https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

2.7. Google-Maps

K zobrazení interaktivních map pro zobrazení výsledků vyhledávání rekreačního ubytování přímo na webových stránkách používáme mapovou službu Google Maps API a umožňujeme pohodlné používání mapových funkcí. Abyste mohli využívat funkce Map Google, budou vaše IP adresa a informace o používání map vaším prohlížečem přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy.

Kromě toho jsou do mapy Mapy Google integrovány také takzvané fonty Google. Jedná se o písma od společnosti Google. Pro zobrazení písem Google na mapě Mapy Google je také navázáno spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Google a vaše IP adresa je prohlížečem předána společnosti Google k nezávislému zpracování dat. Dodatečné Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von Google Maps/Google Earth . Právním základem je plnění smluvních nebo předsmluvních závazků jako navázání obchodního vztahu za účelem obstarání rekreačního ubytování po zobrazení výsledků vyhledávání na základě filtračních kritérií zadaných v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO a pro předání údajů do USA čl. 49 odst. 1 písm. b) DSGVO. Přístup k informacím a jejich ukládání v koncovém zařízení se řídí prováděcími předpisy směrnice o soukromí a elektronických komunikacích členských států EU.

Ke zpracovávaným údajům mohou patřit především IP adresy a údaje týkající se lokality uživatelů, které však nejsou shromažďovány bez jejich souhlasu (provedeno zpravidla v rámci nastavení jejich mobilních zařízení). Údaje mohou být zpracovány v USA. Prohlášení o ochraně údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated

2.8. Účely zpracování a právní podklady pro služby Google

Ke sledování a kontrole úspěšnosti našich marketingových kampaní používáme služby Google Remarketing a Google Ads. To však nemůžeme bez poskytnutí údajů.

Google Analytics jsou pro nás využívány za účelem získání informací o používání naší internetové stránky, abychom pro uživatele mohli upravit optimálnost našich webových stránek.

Google Maps používáme k tomu, abychom mohli v popisech objektů zobrazovat situační plány a zdokonalili tím prezentaci našich produktů.

Google reCAPTCHA používáme k tomu, abychom chránili formuláře proti zneužití nebo útokům hackerů a slouží i k zabezpečení Vašich osobních údajů.

Jako společnost zprostředkující cestovní služby online máme oprávněný zájem o monitorování a řízení úspěšnosti našich marketingových akcí, získávání informací o používání naší internetové stránky, její ochranu před zneužitím a co nejúčinnější propagaci našich produktů za účelem zvyšování obratu. To však nemůžeme bez poskytnutí údajů. Právním základem pro zpracování údajů je v tomto případě článek 6, odstavec 1, věta 1, písmeno f) GDPR.

2.9. Kódování SSL

Díky výkonné kódovací technologii SSL (Secure Sockets Layer) a bezpečnostním standardům PCT (Private Communication Technology), které využívají všechny běžně používané prohlížeče, jsou všechny Vaše transakce chráněné. SSL kóduje Vaše osobní údaje ještě předtím, než jsou prostřednictvím internetu odeslány. Internetové obchodní operace jsou tak stejně bezpečné jako po telefonu. Jestliže Váš prohlížeč nepodporuje bezpečné transakce, nebo nechcete transakce online provádět, můžete nás v souvislosti s Vaší rezervací telefonicky kontaktovat na čísle +420 224 245 813 od pondělí do pátku (kromě státních svátků) od 9 do 18 hodin. Náš zaměstnanec se Vám bude osobně věnovat.

2.10. Přesměrování na jiné stránky

Na základě rozsudku z května 1998 rozhodl krajský soud v Hamburku, že při zařazení externích odkazů je nesena odpovědnost také za obsah těchto odkazovaných stránek. Tomu lze podle krajského soudu zabránit pouze výslovným distancováním se od těchto obsahů, což tímto prohlášením činíme. Cizí obsahy na stránkách, které se zobrazí na základě použití odkazu na této webové stránce, nejsou vlastnictvím Adrialin a společnost za ně nepřebírá žádnou odpovědnost. Adrialin se výslovně distancuje od nepřípustných nebo dvousmyslných obsahů.

3. Facebook Fanpage

Jestliže navštívíte naši facebookovou stránku, budou zde zpracovány Vaše osobní údaje. Jestliže jste přihlášeni, jedná se o údaje z Vašeho facebookového profilu. V každém případě se jedná o Vaši IP adresu a informace vyhledávače. Tyto údaje jsou z naší strany nebo ze strany Facebook Ireland zpracovávány jakožto společným odpovědným subjektem. Příslušnou smlouvu si můžete přečíst zde: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Dohoda probíhá na základě článku 6 odstavce 1 UA 1 písm. f EU DSGVO (naše převažující oprávněné zájmy podnikově hospodářského a komunikativního typu na nabídce informačního a komunikativního kanálu v sociálních médiích, v tomto případě na Facebooku). Všechna práva, jak jsou uvedena zde v prohlášení o ochraně osobních údajů, platí také pro naši facebookovou stránku.

4. Zpracování údajů zákazníků a zájemců

4.1. Účely a právní podklady pro zpracování údajů, důsledky neposkytnutí údajů a délka uložení

4.1.1. Kontaktní formulář na naší webové stránce a e-maily

Vaše kontaktní údaje pro komunikaci a zasílání zpráv, které jste nám poskytli prostřednictvím kontaktního formuláře na naší webové stránce nebo e-mailem budou po dobu 6 let uloženy pro účely zpracování Vašich dotazů v souvislosti s konkrétní nabídkou zájezdu nebo s Vaší rezervací, k sestavení nabídky na základě Vaší poptávky a pro zpracování následných dotazů. Shromažďování, ukládání a předávání údajů probíhá pro účely předsmluvních opatření na vyžádání dotyčné osoby a plnění smlouvy uzavřené s dotyčnou osobou na základě článku 6, odstavce 1, věty 1, písmena b) GDPR. Bez poskytnutí těchto údajů nemůžeme zodpovědět Vaše dotazy.

4.1.2. Údaje, které nám poskytnete při rezervaci

Při rezervaci nám poskytnete Vaše jméno a příjmení popř. jména a příjmení Vašich spolucestujících, Vaši adresu, kontaktní údaje pro komunikaci, data narození, popř. věk dětí a Vaše platební údaje. IP adresa je dále přihlášena a uložena. Jestliže neprovedete rezervaci sami, ale prostřednictvím cestovní kanceláře, budou nám údaje poskytnuty z Vaší cestovní kanceláře. Poskytnutí těchto údajů je vyžadováno pro účely uzavření smlouvy. Ty se používají k následujícím účelům:

 1. Plnění cestovní smlouvy uzavřené s námi
  Rezervace, změna rezervace a popř. storno cestovních služeb u poskytovatelů služeb
 2. Fakturace
  Faktury, elektronický platební styk a úhrady platební kartou, upomínky, inkasní platby, vyúčtování s poskytovateli služeb
 3. Servisní služby
  Potvrzení rezervace, soupis požadavků hostů, reklamace, hlášení škod (zabezpečení nákladů v případě zrušení zájezdu), vypracování podkladů k zájezdu
 4. Dotazování hostů a marketingové akce
  Ohodnocení cestovních služeb a našich služeb, informace o nabídkách zájezdů

Údaje potřebné k plnění cestovní smlouvy, k fakturaci a poskytování servisních služeb jsou zpracovávány na právním základě plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření dle článku 6, odstavce 1, věty 1, písmena b) GDPR. Bez poskytnutí těchto údajů nemůžeme pro Vás u poskytovatelů služeb rezervovat požadované cestovní služby, odpovídat na Vaše dotazy, zasílat Vám podklady k zájezdu a uzavřít s Vámi cestovní smlouvu.

Pro účely dotazování hostů a marketingových akcí je právním základem článek 6, odstavec 1, věta 1, písmeno f). Adrialin má oprávněný zájem nechat si ze strany svých zákazníků ohodnotit rezervované cestovní služby a vlastní poskytované služby pro zajištění kvality a propagaci svých nabídek zájezdů za účelem zvýšení obratu. Jelikož jsou žádosti o hodnocení a cestovní nabídky rozesílány pouze našim stávajícím zákazníkům, kteří již projevili zájem o naše nabídky a služby, nelze předpokládat, že by tím došlo k porušení základních práv dotyčných osob. Bez předání těchto údajů není možné provést hodnocení našich služeb a/nebo rezervovaných cestovních služeb a poskytnout Vám nabídky zájezdů. Proti tomuto zasílání však můžete vznést námitku, aniž by vám vznikly jiné náklady než náklady na přenos podle základních sazeb, a to zasláním e-mailu na adresu dataprivacy@adrialin.com odeslat. Po obdržení Vaší námitky nastavíme zasílání.

Smluvní údaje jsou ukládány na dobu 6 let. Faktury a finanční transakce podléhají zákonem stanovené úschovní lhůtě v délce 10 let.

4.2. Příjemce údajů

Vaše údaje jsou ukládány v našich vlastních backend systémech, na hostujících serverech a na Cloud serveru. Přístup k nim mají naši vlastní zaměstnanci a zaměstnanci naší servisní společnosti, kteří za nás přebírají péči o zákazníky a pro tento účel potřebují přístup k Vaší rezervaci a Vašim údajům. Také náš daňový poradce potřebuje získat přístup, jelikož pro nás zpracovává finanční účetnictví a pro účely zaúčtování příchozích plateb vyžaduje přístup do našeho systému. Postoupení Vašich údajů zde probíhá na právním podkladu plnění smluvních závazků a právního závazku, kterému jako odpovědná osoba podléháme (článek 6, odstavec 1, věta 1, písmeno b a c GDPR).

V závislosti na tom, jakou nabídku u nás zarezervujete, budou Vaše osobní údaje zaslány poskytovatelům služeb (pronajímatelé, hotely, letecké společnosti, agentury pro přihlášení pobytu, databáze lůžek, pronajímatelé vozů) buď přímo nebo přes rezervační systémy a poskytovatele technických služeb. Předání Vašich údajů se také v tomto případě opírá o plnění s Vámi uzavřené cestovní smlouvy (článek 6, odstavec 1, věta 1, písmeno b GDPR).

Fakturační a platební údaje budou předány poskytovatelům technických služeb, peněžním ústavům a poskytovatelům platebních služeb, našim daňovým poradcům a popř. na vyžádání také daňovým úřadům. Jestliže svou rezervaci hradíte platební kartou nebo okamžitým převodem, zadejte Vaše platební údaje do formuláře společnosti BS PAYONE GmbH, který je integrován do našeho rezervačního formuláře. BS PAYONE GmbH pro nás ve vlastní zodpovědnosti tyto údaje zpracovává. Vaše platební údaje nejsou v tomto případě v našich systémech ukládány. Právním základem pro předání Vašich údajů poskytovatelům technických služeb, peněžním ústavům a poskytovatelům platebních služeb se opírá o plnění s Vámi uzavřené cestovní smlouvy (článek 6, odstavec 1, písmeno b GDPR). Předání daňovému poradci a popř. daňovému úřadu se opírá o plnění právního závazku z naší strany dle článku 6, odstavce 1, věty 1, písmena c) GDPR.

Jestliže nesplníte své platební závazky, budou Vaše údaje po náležitém upomínacím procesu předány poskytovateli inkasních služeb. V případě právního sporu mohou být údaje postoupeny právnímu zástupci nebo soudu. Vaše údaje jsou tedy postoupeny pro účely provozních zájmů na základě článku 6, odstavce 1, věty 1, písmene f nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)..

Pro účely dotazování zákazníků mohou být údaje předány společnosti Trustpilot A/S, Pilestrædet 58, 5, 1112 Copenhagen, Dánsko a TÜV Saarland Holding GmbH, Am TÜV 1, 66280 Sulzbach/Saar, Německo. Předávání údajů probíhá v rámci oprávněného zájmu společnosti Adrialin d.o.o. na základě článku 6, odstavce 1, věty 1, písmena f) GDPR.

Jestliže budou pro předání Vašich údajů využiti poskytovatelé služeb a rezervační systémy, budou z naší strany pečlivě vybírány, písemně pověřeny a jsou vázány našimi směrnicemi. Z naší strany jsou pravidelně kontrolovány. Poskytovatelé služeb nebudou tyto údaje předávat třetím stranám, ale po splnění smlouvy je vymažou. splnění smlouvy a uplynutí zákonem stanovených lhůt pro jejich uchovávání, pokud jste nedali souhlas k jejich dalšímu uchovávání. ukládání nad tento rámec.

5. Zpracování údajů obchodních partnerů a jejich zaměstnanců

5.1. Účely a právní podklady pro zpracování údajů, důsledky neposkytnutí údajů a délka uložení

5.1.1. Cestovní kanceláře a obchodní zástupci

Jako cestovní kancelář nebo samostatný obchodní zástupce máte možnost zaregistrovat se na našich webových stránkách pro přihlášení agentury. Údaje, které nám v této souvislosti předáte, použijeme k účelům rychlého kontaktování v souvislosti se sjednanou rezervací a ke kalkulaci a vplacení provizí. Do té míry budou Vaše údaje zpracovány na právním základě plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření dle článku 6, odstavce 1, věty 1, písmene b) GDPR. Bez poskytnutí údajů není možné provést u nás jako cestovní kancelář rezervaci a obdržet provizi za zprostředkování našich zájezdů. Smluvní údaje budou smazány 6 let po ukončení smluvního vztahu. Pro kalkulaci provizí a finančních transakcí platí zákonná lhůta pro uchování v délce trvání 10 let.

5.1.2. Poskytovatelé služeb: pronajímatelé, hotely, partnerské agentury, databáze lůžek, pronajímatelé vozů, letecké společnosti, konsolidátoři

Údaje, které nám dáte jako poskytovatel služeb k dispozici, budou z naší strany použity k rychlému navázání kontaktu v souvislosti s jednotlivými ustanoveními smluvního vztahu, ke konkrétní rezervaci, k sestavení cestovních podkladů pro naše zákazníky a ke kalkulaci a vyplacení objednaných služeb. Do té míry budou Vaše údaje zpracovány na právním základě plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření dle článku 6, odstavce 1, věty 1, písmene b) GDPR. Bez poskytnutí údajů není možné rezervovat u Vás cestovní služby pro naše zákazníky a vyplatit Vám sjednanou odměnu za rezervaci. Smluvní údaje budou smazány 6 let po ukončení smluvního vztahu. Pro účely vyúčtování služeb poskytovatelům a finančních transakcí platí zákonem stanovená archivační lhůta 10 let.

Podle směrnice DAC7 jsme povinni shromažďovat od vás informace o vašich osobních údajích (adresa bydliště, datum a místo narození), o vašich daňových a platebních údajích a o vašich nemovitostech a předávat provedené transakce finančním úřadům. Zpracování těchto údajů je proto založeno na právním základě právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. c) GDPR. Bez poskytnutí údajů nebudeme schopni splnit naši zákonnou povinnost podle DAC7. Na tyto údaje se vztahuje zákonná doba uchovávání 10 let.

5.1.3. Ostatní obchodní partneři

Jako obchodní partner nám často poskytujete kontaktní údaje Vašich zaměstnanců. Jsou uloženy a použity pro případ rychlého kontaktování v souvislosti s jednotlivými ustanoveními smluvního vztahu nebo všeobecných dotazů. Zpracování se opírá o právní základ plnění smlouvy nebo předsmluvní opatření dle článku 6, odstavce 1, věty 1, písmena b) GDPR. Bez poskytnutí těchto údajů se s Vámi nebudeme moci rychle spojit. Vaše údaje budou smazány ihned po změně kontaktního partnera nebo nejpozději 6 let po ukončení smluvního vztahu. Na faktury, které vůči nám vystavíte, a finanční transakce se vztahuje zákonem stanovená archivační lhůta 10 let.

5.2. Příjemce údajů

Vaše údaje jako cestovní kanceláře, nezávislého obchodního zástupce nebo poskytovatele služeb jsou ukládány v našich vlastních backend systémech na hostujících serverech a na Cloud serveru. K nim mají přístup naši vlastní zaměstnanci a zaměstnanci v naší servisní společnosti, kteří pro nás vykonávají činnost spojenou s péčí o agentury a poskytovatele služeb a potřebují pro tyto účely přístup k Vašim údajům. Poskytování údajů na tato místa se opírá o plnění smlouvy uzavřené s Vámi dle článku 6, odstavce 1, věty 1, písmena b) GDPR. Přístup potřebuje také náš daňový poradce, který za nás vykonává činnosti v rámci finančního účetnictví, aby mohl zaúčtovat kalkulaci provizí a poskytovaných výkonů a vyplatit Vám příslušné částky. Vaše údaje jsou postoupeny pro účely plnění právního závazku z naší strany (článek 6, odstavec 1, věta 1, písmeno c) GDPR).

Jako poskytovatel služeb nám zpravidla dáváte k dispozici souřadnice Vašich objektů. Používáme je k zobrazení jejich polohy v situačních plánech Google-Maps na naší internetové stránce a pro zajištění lepší prezentace Vašich objektů. Dále jsou společně s Vaším jménem, adresou a popř. kontaktními údaji pro komunikaci, popisem příjezdové trasy a podklady k zájezdu předány našim zákazníkům, aby mohli rezervovaný objekt bez problému najít. Předávání Vašich údajů tak probíhá v rámci plnění smlouvy uzavřené s Vámi na základě článku 6, odstavce 1, věty 1, písmena b) GDPR.

Jako jinému obchodnímu partnerovi budou komunikační údaje Vašich kontaktních partnerů uloženy jedním z našich kompetentních zaměstnanců v jeho programu pro správu e-mailů. Je tak zajištěno, že Vaše osobní údaje může zpracovat pouze tento poskytovatel služeb. Postoupení na jiná místa je možné provést pouze s Vaším souhlasem.

Fakturační a platební údaje budou předány poskytovatelům technických služeb, peněžní instituce a poskytovatele platebních služeb pro účely plnění smluvních závazků dle článku 6, odstavce 1, věty 1, písmene b) GDPR. Dále jsou údaje pro účely finančního účetnictví předávány našemu daňovému poradci a příp. na vyžádání daňovým úřadům. Základem pro předání Vašich údajů je splnění právního závazku z naší strany podle článku 6, odstavce 1, věty 1, písmena c) GDPR.

V případě právního sporu mohou být údaje postoupeny právnímu zástupci nebo soudu. Vaše údaje jsou tímto postoupeny pro účely provozních zájmů na základě článku 6, odstavec 1, věta 1, písmeno f) GDPR.

Jestliže budou pro přenos Vašich údajů požadování poskytovatelé technických služeb, budou z naší strany pečlivě vybráni a vázáni našimi směrnicemi. Z naší strany jsou pravidelně kontrolovány. Poskytovatelé služeb nebudou tyto údaje předávat třetím osobám, po splnění smlouvy a ukončení zákonné ukládací lhůty budou smazány, pokud neposkytnete souhlas s jejich dalším uložením.

5.3. Přenos údajů do třetí země

Jak je vysvětleno v těchto zásadách ochrany osobních údajů, využíváme služby, jejichž poskytovatelé se částečně nacházejí v tzv. třetích zemích (např. USA), tj. v zemích, jejichž úroveň ochrany údajů neodpovídá úrovni ochrany údajů v Evropské unii. Pokud tomu tak je a Evropská komise pro tyto země nevydala rozhodnutí o odpovídající ochraně (čl. 45 GDPR), přijali jsme vhodná opatření, abychom zajistili odpovídající úroveň ochrany údajů při jejich předávání. Mezi ně patří mimo jiné standardní smluvní doložky Evropské unie. Pokud to není možné, zakládáme předávání údajů na výjimkách podle článku 49 DSGVO, zejména na vašem výslovném souhlasu.

Pokud se předpokládá předání údajů do třetí země a není přijato rozhodnutí o odpovídající ochraně nebo vhodné záruky, je možné a existuje riziko, že orgány v příslušné třetí zemi (např. zpravodajské služby) mohou získat přístup k předaným údajům za účelem jejich shromažďování a analýzy a že nelze zaručit vymahatelnost práv subjektu údajů.

6. Vaše práva na ochranu údajů

Máte právo kdykoli od nás požadovat informace o Vašich osobních údajích, které jsou u nás uloženy (článek 15 GDPR). To se týká také příjemců nebo kategorií příjemců, jimž jsou tyto údaje předávány, a účelu uložení. Navíc máte právo požadovat opravu zpracování za předpokladu plnění článku 16 GDPR a/nebo smazání za předpokladu plnění článku 17 GDPR a/nebo omezení zpracování za předpokladu plnění článku 18 GDPR. Dále můžete za předpokladu za předpokladu splnění článku 20 GDPR kdykoli požadovat přenos dat – pokud jsou u nás tato data ještě uložena.

V případě zpracování osobních údajů pro účely plnění úkonů, které jsou ve veřejném zájmu (článek 6, odstavec 1, věta 1, písmeno e) GDPR) nebo pro účely plnění oprávněných zájmů (článek 6, odstavec 1, věta 1 písmeno f) GDPR), můžete kdykoli s účinností pro budoucí situace vznést námitky proti zpracování příslušných osobních údajů. V případě rozporu nesmíme Vaše údaje pro výše jmenované účely dále zpracovávat, smíme tak učinit pouze v tom případě,

- že existují naléhavé důvody pro zpracování vyžadující zvláštní ochranu, které převažují nad Vaše zájmy, práva a svobodné rozhodování, nebo
- Zpracování je požadováno pro účely uplatnění, vykonání nebo hájení právních nároků.

Za předpokladu splnění článku 21, odstavce 1 GDPR lze vznést námitky proti zpracování údajů z důvodů vyplývajících z výjimečné situace dotyčné osoby.

Kromě toho máte možnost podat v souvislosti s okolnostmi týkajícími se ochrany údajů stížnost u Chorvatské agentuře pro ochranu osobních údajů (https://azop.hr).

7. Kontakt

Všechny žádosti o informace, žádosti o informace, odvolání nebo námitky proti zpracování údajů zasílejte e-mailem na adresu dataprivacy@adrialin.com nebo dopisem na adresu uvedenou v bodě 1.