Všeobecné obchodní podmínky

Při rezervaci se text smlouvy neukládá. Všeobecné smluvní podmínky, které jsou Vám k dispozici ve formátu PDF, si do paměti můžete uložit sami.

1. Právní vztahy

1.1. Právní vztah mezi vámi jako zákazníkem a Adrialin d.o.o., Krčka 2a, 53270 Senj, Kroatien, zadané v Handelsgericht Rijeka pod číslem 020025972 (dále jen ADRIALIN, "pořadatel zájezdu" nebo "organizátor") se řídí zákonnými ustanoveními a těmito cestovními podmínkami (VOP), které zákonná ustanovení doplňují. Provedením rezervace každý zákazník uznává tyto podmínky jako závazné výhradně pro sebe a pro osoby, které rovněž zaregistroval.

1.2. Do VOP je možno kdykoli nahlédnout v katalogu a on-line (verze k tisku).

2. Uzavření smlouvy o ubytování

2.1. Rezervaci mohou plnoleté osoby provést písemně, ústně, telefonicky nebo online u společnosti ADRIALIN. Svou rezervací dáváte společnosti ADRIALIN závaznou nabídku na uzavření smlouvy o ubytování, kterou jste vázáni, dokud ji společnost ADRIALIN písemně nepotvrdí nebo nezruší. Smlouva o ubytování je uzavřena okamžikem, kdy ADRIALIN zašle potvrzení online rezervace/fakturu v textové podobě, která je neprodleně zaslána e-mailem, nejpozději však do 7 dnů. Upozornění: automatické potvrzení o přijetí rezervace společností ADRIALIN e-mailem, které je zasláno v případě online rezervace, není potvrzením rezervace.

2.2. Upozorňujeme na to, že podle zákonných předpisů není možné uplatnit u nabízených služeb právo na odvolání, nýbrž platí pouze zákonné právo na odstoupení nebo vypovězení.

2.3. Cestovní kanceláře a jiní poskytovatelé vystupují pouze jako zprostředkovatelé.

2.4. Pokud není objekt k dispozici, může ADRIALIN zákazníkovi nabídnout jednu nebo více odpovídajících alternativ. Tato nová nabídka není pro vás ani pro cestovní kancelář závazná. Pokud si přejete rezervaci přijmout, postup je stejný jako u nové rezervace.

2.5. Požadavky zákazníků při rezervaci rádi převezmeme a předáme je pronajímatelům, resp. provozovatelům. Respektujte ovšem prosím skutečnost, že ADRIALIN nemůže ručit za splnění těchto požadavků. Zvláštní přání a rezervace za určitých podmínek nebo ústní vedlejší ujednání jsou platná pouze tehdy, jestliže jsou společností ADRIALIN písemně potvrzena.

3. Zaplatit

V průběhu rezervačního procesu si můžete vybrat mezi následujícími možnostmi platby:
- platba bankovním převodem
- Platba inkasem (pouze v Německu a Rakousku)
Citlivé osobní údaje online, jako je číslo účtu, jméno a adresa, jsou přitom ve službě šifrovány pomocí technologie SSL.
- U krátkodobých rezervací nemusí být k dispozici všechny výše uvedené možnosti platby.

3.1. Zaplatit

3.1.1 Zálohu za pronájem je třeba uhradit ihned po obdržení potvrzení rezervace. Částka závisí na rezervovaném objektu a je předem uvedena v nabídce. Záloha za pronájem bude započtena na celkovou částku po vystavení faktury.

3.1.2. Datum splatnosti najdete v potvrzení rezervace.

3.1.3 Fakturu vystavíme po obdržení zůstatku.

3.1.4. U rezervací provedených od 50. dne před začátkem cesty (krátkodobé rezervace) je celková částka splatná okamžitě.

3.1.5. Pokud nebude záloha za pronájem nebo zbývající částka, případně celá částka za pronájem v případě krátkodobých rezervací, uhrazena včas, může společnost ADRIALIN odmítnout poskytnutí služeb. Kromě toho může společnost ADRIALIN po zaslání upomínky a stanovení lhůty smlouvu vypovědět. Pořadatel může požadovat stornopoplatky jako kompenzaci v souladu se stupnicí pro storno uvedenou v bodě 8.2 za předpokladu, že v té době již neexistovala vada pronájmu, která by pořadatele opravňovala k odstoupení od smlouvy.

3.2. Platba inkasem (pouze prostřednictvím německého nebo rakouského bankovního účtu)
Při platbě inkasem zmocňujete společnost ADRIALIN, aby s pomocí Sparkasse Baden-Baden Gaggenau, Sophienstr. 1, D-76530 Baden-Baden, inkasovala platby z uvedeného účtu prostřednictvím inkasa SEPA a dala pokyn vaší úvěrové instituci, aby toto inkaso akceptovala. Výpovědní lhůta se zkracuje na jeden den. Platí podmínky dohodnuté s vaší úvěrovou institucí. Přímé inkaso ze spořicích účtů není možné.

3.3.Jestliže jste rezervaci provedli na portálu jiného poskytovatele a platba bude uhrazena jemu, řídí se podmínky platby podle ustanovení příslušného poskytovatele. Bližší informace si zjistěte u svého poskytovatele.

4. dárkové poukazy

4.1. Pokud máte kód voucheru na okamžitou slevu a chcete jej uplatnit při rezervaci, je třeba jej zadat při rezervaci. Celková cena se pak sníží o hodnotu voucheru. Následné připsání kreditu k existujícím rezervacím není možné.

4.2. Pokud vám byl v důsledku akce nabídnut poukaz nebo pokud jsou některé předměty inzerovány poukazem na vrácení peněz, platí příslušné podmínky poukazu.

5. Podklady k zájezdu

5.1. Cestovní poukaz bude zákazníkovi zaslán po zaplacení částky za cestu nebo celkové částky za pronájem. Pokud má být zbývající částka uhrazena na místě, bude cestovní poukaz zaslán po obdržení smluvní zálohy za pronájem. Cestovní poukaz vás identifikuje jako nájemce vůči dohlížející cestovní kanceláři nebo držiteli klíčů na místě (recepce, správce objektu), případně hotelu nebo rekreačnímu středisku. Obsahuje pokyny, jak se dostat k dohlížející cestovní kanceláři nebo k rezervovanému objektu, jejich adresu a telefonní čísla a časy přihlášení. Zákazník by měl vzít na vědomí, že zbývající cestovní doklady budou zaslány až po obdržení plné platby.

5.2. Pokud jste od nás neobdrželi cestovní doklady alespoň 5 dní před odjezdem, neprodleně nás informujte. V takovém případě vám je zašleme ihned po zaplacení. Pokud nám to neoznámíte a nenastoupíte na cestu z důvodu chybějících cestovních dokladů, musíme to považovat za zrušení cesty s náklady.

5.3. Pokud jste provedli rezervaci prostřednictvím portálu jiného poskytovatele, je možné, že neobdržíte cestovní doklady od ADRIALIN, ale od nich. Zeptejte se svého poskytovatele.

6. Služby, ceny

6.1. Rozsah a povaha služeb poskytovaných společností ADRIALIN v rámci smlouvy o ubytování se řídí výhradně popisy, vyobrazeními a cenovými údaji v katalozích nebo na internetových stránkách společnosti ADRIALIN, které jsou platné pro období cesty, neboť se staly základem smlouvy, jakož i údaji v potvrzení rezervace, které na ně odkazují. Vedlejší dohody, které mění rozsah smluvních služeb, vyžadují výslovné potvrzení v textové podobě.

6.2. Obce vybírají paušální poplatek, který se hradí na osobu a den a nazývá se "místní poplatek" nebo "lázeňský poplatek". Informaci o tom, zda je tento poplatek již zahrnutý v ceně, nebo jej musíte zaplatit na místě, zjistíte v popisu objektu.

6.3. Zda jsou následující služby a vedlejší náklady zahrnuty v ceně, zjistíte z popisu příslušného objektu: spotřeba elektřiny, vody a plynu, ložní prádlo, konečný úklid a jiné dodatečné služby, které jsou jako takové rozepsány.

6.4. Jiné dodatečné služby jsou vypsány a platí se na místě.

6.5. Při předávání klíčů může být požadována přiměřená částka (kauce) jako pojistka pro případ eventuálních škod. Její vrácení nebo zúčtování proběhne tehdy, jestliže jsou bytová jednotka a inventář při ukončení pobytu předány v řádném a čistém stavu.

6.6. Závěrečný úklid v bytech a ve vilkách provádíte vždy Vy coby klient, nezávisle na závěrečném úklidu zajišťovaném pronajímatelem. K závěrečnému úklidu patří umytí a uklizení nádobí, odstranění všech odpadků a zametení všech místností, tak, aby bylo možno předat předmět nájmu v čistém stavu.

6.7. U popisů objektu se uvádí, zda jsou v objektu k dispozici ručníky, nebo zda si je musíte dovézt s sebou. Utěrky poskytuje v některých případech pronajímatel, zásadně však doporučuje, abyste si je vzali s sebou. Zpravidla je rovněž nutno mít vlastní toaletní papír (s výjimkou hotelů) a saponát na nádobí a čisticí prostředky.

6.8. V případě, že jsou k dispozici přistýlky a/nebo dětské postýlky, najdete u příslušného popisu objektu odpovídající informaci. Přistýlky a dětské postýlky musí být v každém případě objednány a zpětně potvrzeny při rezervaci, a ve voucheru musí být uvedena odpovídající poznámka.

6.9. Zda je, či není dovoleno ubytování domácích zvířat, zjistíte rovněž z příslušného popisu objektu. Domácí zvíře musí být v každém případě přihlášeno při rezervaci, a to i když je podle popisu dovoleno. Povolení platí zásadně jen pro jedno domácí zvíře. Pokud domácí zvířata nejsou dovolena, neznamená to nutně, že v domě, v ubytovacím komplexu atd. se nemůže počítat s přítomností domácích zvířat, nebo že by v objektu, který si rezervujete, občas nebyla přítomna domácí zvířata. Pokud jsou domácí zvířata v zásadě dovolena, neznamená to automaticky, že by se mohla všude volně pohybovat. V mnohých ubytovacích komplexech není například přístupné pro psy okolí bazénů a venkovní zelené plochy, tím spíše to platí případně pro restaurace apod. Může také existovat povinnost vodit psy na vodítku. Zákaz pohybu psů platí i u bazénů kolem jednotlivých samostatných domů. Úseky pláží nebo celé pláže jsou na mnoha místech nepřístupné pro domácí zvířata, takže v tomto ohledu musíte často prokázat určitou flexibilitu.

6.10. U zvláštních nabídek, např. 14=10 nebo 7=5, u procentuálních slev z ceny nájemného, u akcí jako jsou např. slevy za včasnou rezervaci nebo speciální nabídky, je nutno případně zaplatit variabilní vedlejší náklady za celou dobu pobytu. Pokud pobyt překročí u zvláštních nabídek dva turnusy, vychází se vždy z nižší ceny za týden, resp. za den jako sleva.

6.11. Pokud ADRIALIN zprostředkovává výslovně cizím jménem programy jiných touroperátorů nebo jednotlivé služby cizích dodavatelů, např. výlety, lety, pronajímaná vozidla atd., pak je ADRIALIN zavázána pouze k poskytnutí řádného zprostředkování, nikoliv k službě samotné. Realizace zprostředkované smlouvy a její obsah se řídí příslušnými zákonnými ustanoveními a popřípadě podmínkami příslušného smluvního partnera.

7. Změny služeb

7.1. Změny nebo odchylky jednotlivých služeb od sjednaného obsahu smlouvy o ubytování, které se stanou nezbytnými po uzavření smlouvy a které jsme nezavinili v rozporu s dobrou vírou, jsou přípustné pouze tehdy, pokud tyto změny a odchylky nejsou podstatné a nemají vliv na celkový charakter rezervovaného zájezdu. Případné záruční nároky zůstávají nedotčeny, pokud jsou změněné služby vadné.

7.2. Práva uvedená v předchozím odstavci vám náleží i v případě podstatné změny plnění a musíte je rovněž uplatnit neprodleně po oznámení podstatné změny.

7.3. Změny v rezervaci (navýšení počtu osob, pokud je to přípustné, prodloužení) společnost ADRIALIN vyřizuje za příplatek za vícenáklady ve výši 30 €. V opačném případě bude ke změnám rezervace přistupováno jako k odstoupení od smlouvy.

7.4.1. Změny v rezervaci nelze provést během posledních 7 dní před příjezdem. Případné dodatečné náklady vzniklé v důsledku změny rezervace během posledních 3 týdnů před příjezdem lze uhradit pouze přímým inkasem.

7.4.2. Změny rezervace okružních plaveb jsou možné pouze do 60 dnů před zahájením plavby. Poplatek za změnu rezervace činí 5 % potvrzené charterové ceny. V případě stornování účasti jednotlivých osob (změna skutečného počtu účastníků) od 3 dnů před zahájením plavby musí být objednaná strava (polopenze nebo plná penze) uhrazena v plné výši i za stornované osoby.

8. Storno

8.1. Od smlouvy o ubytování můžete odstoupit kdykoli před začátkem doby pronájmu. Prohlášení o odstoupení od smlouvy není vázáno na konkrétní formu, ale doporučujeme písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo e-mail s žádostí o potvrzení z důvodu ověřitelnosti pro obě strany. Pro odstoupení od smlouvy je rozhodující datum doručení oznámení o odstoupení společnosti ADRIALIN.

8.2. Výše našeho nároku na stornopoplatky závisí na aktuálních storno podmínkách příslušné nemovitosti. Ty budou zobrazeny na našich webových stránkách po výpočtu ceny a budou zahrnuty v potvrzení rezervace.

8.3. Odchylky od pravidel uvedených v části o odstoupení od smlouvy budou provedeny, pokud využijete svého práva na poskytnutí náhradního nájemce. Předpokladem však je, že ADRIALIN jako pořadatel zájezdu obdrží závazné oznámení v dostatečném předstihu před zahájením zájezdu, aby mohly být provedeny nezbytné změny. Dalším předpokladem je, že náhradní nájemce splňuje zvláštní požadavky zájezdu a že právní předpisy nebo úřední nařízení nejsou s tímto v rozporu. Potvrzením změny jména pořadatelem zájezdu vstupuje nový účastník do práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o ubytování. Náklady vzniklé společnosti ADRIALIN v důsledku této změny vám budou účtovány ve výši 30 eur za transakci.

8.4. Vy jako nájemce jste oprávněn ADRIALINU jako organizátorovi dokázat, že nevznikla žádná škoda nebo že vznikla daleko menší, než je požadovaný paušál.

8.5. Jestliže jste rezervaci provedli na portálu jiného poskytovatele, mohou být uplatňovány rozdílné poplatky za zrušení zájezdu.

8.6. Žádosti o zrušení rezervace jsou obvykle zpracovány do jednoho pracovního dne. Pokud vám v důsledku zrušení rezervace vznikne kreditní zůstatek, bude vám okamžitě vrácen prostřednictvím platební metody, kterou jste zvolili pro platbu za rezervaci.

9. Zrušení ze strany ADRIALINU

9.1. ADRIALIN může odstoupit od smlouvy o ubytování před začátkem doby pronájmu nebo vypovědět smlouvu o ubytování po začátku doby pronájmu:
a) bez dodržení lhůty, pokud cestující i přes napomenutí závažným způsobem ruší realizaci zájezdu nebo svým chování ohrožuje ostatní nebo se jinak chová v rozporu se smlouvou.
b) bez dodržení lhůty, pokud realizaci zájezdu podstatně zkomplikuje, ohrozí nebo negativně ovlivní událost vyšší moci, kterou nebylo možno při uzavření smlouvy očekávat.
Pokud společnost ADRIALIN vypoví smlouvu o ubytování v souladu s bodem a), celková cena propadá.
Pokud společnost ADRIALIN odstoupí od smlouvy v souladu s bodem b) před začátkem doby pronájmu, budou všechny zaplacené částky okamžitě vráceny; další nároky jsou výslovně vyloučeny.
Pokud společnost ADRIALIN ukončí smlouvu v souladu s bodem b) po začátku doby pronájmu, bude vám vrácena ta část celkové ceny, která odpovídá nákladům ušetřeným společností ADRIALIN.

9.2. Pokud je v popisu ubytování nebo v jiných dokumentech, které se staly součástí smlouvy, uveden minimální počet účastníků, může společnost ADRIALIN odstoupit od smlouvy o ubytování nejpozději 22. den před zahájením zájezdu, pokud tento počet není naplněn. Pokud společnost ADRIALIN v takovém případě odstoupí od smlouvy o ubytování, může zákazník požadovat poskytnutí náhradní nabídky, pokud je společnost ADRIALIN schopna tuto nabídku poskytnout ze své vlastní nabídky bez dodatečných nákladů pro zákazníka. V opačném případě budou zákazníkovi samozřejmě neprodleně vráceny veškeré platby za celkovou cenu.

10. Vybavení pronajímaných objektů

10.1. V apartmánech a ve vilkách je zpravidla k dispozici kompletní nádobí a příbory odpovídající počtu osob uvedených v rezervaci. Lednička patří v každém případě k základnímu vybavení a není proto vždy výslovně zmiňována v popisech objektů. Všechny ostatní technické domácí spotřebiče jsou k dispozici jen tehdy, pokud jsou výslovně zmíněny v popisu.

10.2. Pokud je možný příjem prostřednictvím satelitu nebo kabelu, je toto v textu označeno jako Sat-TV, resp. Kabel-TV. Tím ovšem není bezpodmínečně zaručeno, že bude možné přijímat také programy v jazyce zákazníka.

10.3. Pokud je v popisu uveden zahradní nábytek, není zaručeno, že bude k dispozici židle pro každou osobu. Lehátka a slunečníky jsou k dispozici jen tehdy, když jsou uvedeny v popisu objektu.

10.4. Veškerá nabízená ubytovací zařízení jsou schválena pro ubytování podle místních a v zemi obvyklých ustanovení. Rekreační objekty jsou obecně určeny výhradně pro účely dovolené, což se odráží rovněž na typu stavby a jejím zařízení nábytkem. Koupelna a ložnice bývají mnohem menší, postele jsou jiné, než je běžné. Mnohé je zařízeno převážně s ohledem na účelnost. Zákazník by měl mít na paměti, že v jiných zemích platí jiné stavební předpisy. Zábradlí balkónů a schodišť tak mohou být podstatně nižší, schody příkřejší a okna a dveře nemusejí odpovídat běžným průmyslovým normám. Také zvuková izolace objektů není vždy taková, jak jste zvyklí, odpovídá ovšem podmínkám, typickým pro danou zemi, takže zvuková izolace a ochrana proti hluku mohou být rozdílné. V případě prázdninových domů a prázdninových bytů pronajímatelé často v těchto objektech přes rok sami bydlí, tudíž jsou za určitých okolností části mobiliáře uzamčeny, protože v nich mají své věci. Pro nájemce je ovšem v každém případě k dispozici dostatek úložných prostor a místa.
Mezinárodně běžná klasifikace hotelů podle hvězdiček informuje o hotelovém standardu a je založena na příslušné kategorizaci dané země.

10.5. U údajů o počtu čtverečných metrů v souvislosti s velikostí bytu se jedná o přibližné údaje, které se mohou lišit až o 10 %. Uvedené rozměry zahrnují také údaje o velikosti ploch prostor, které jsou pro Vás, jako cestujícího, určeny k užívání. K nim patří především plocha balkonu, lodžie, zimní zahrady nebo terasy.

11. Práva a povinnosti nájemce

11.1. Vy coby nájemce máte právo užívat celý předmět nájmu a užívacích předmětů. Zavazujete se, že budete s předmětem nájmu a s jeho inventářem a s případnými společnými zařízeními zacházet s maximální možnou pečlivostí.

11.2. Jste povinni nahradit škodu, která vznikne po dobu nájmu Vaším zaviněním nebo zaviněním osob, které Vás doprovázejí a hostů.

12. Počet osob

12.1. Předmět nájmu nesmí být obsazován více osobami, než je uvedeno v katalogu a než je potvrzeno ve voucheru (s výjimkou jednoho dítěte do 2 let).

12.2. Při obsazení vyšším počtem osob má pronajímatel právo nadbytečné osoby vykázat nebo požadovat poměrné nájemné plus vedlejší náklady.

13. Čas příjezdu a odjezdu

13.1. Doba příjezdu je vždy v den příjezdu, pokud není stanoveno jinak, mezi 14 hod. a 19 hod. Jestliže nemůžete smluvenou dobu příjezdu dodržet, není možné zaručit řádné přijetí.

13.2. V den odjezdu je nutno opustit předměty nájmu do 10 hod. a předat je pronajímateli, resp. jím pověřeným osobám.

14. Odpovědnost

14.1. ADRIALIN nese odpovědnost za svědomitou přípravu zájezdu v rámci povinnosti jednat jako řádný obchodník.
a) svědomitá příprava ubytovacích služeb
b) pečlivý výběr a kontrola poskytovatelů služeb
c) správnost popisu služeb
d) řádné poskytování smluvně dohodnutých služeb.

14.2. Odpovědnost společnosti ADRIALIN za škodu, která není újmou na zdraví, je omezena na trojnásobek ceny pronájmu, pokud škoda nájemci nebyla způsobena úmyslně ani hrubou nedbalostí nebo pokud společnost ADRIALIN odpovídá za škodu, která nájemci vznikla výhradně z viny poskytovatele služeb.

14.3. Žádost o náhradu škody od ADRIALINU je omezena nebo vyloučena tak, jak stanoví mezinárodní dohody a příslušné zákonné předpisy, které mají být použity na služby poskytnuté poskytovatelem služby, žádost o náhradu škody od poskytovatele služby lze vystavit jen za stanovených podmínek nebo omezení, nebo je za stanovených podmínek vyloučena.

14.4. V rámci zákonných ustanovení jste povinni učinit v případě vzniku okolností znemožňujících splnění závazků vše, co je pro Vás přijatelné, abyste přispěli k odstranění těchto narušujících okolností a co nejvíce zmírnili či zabránili vzniku případných škod. Z toho vyplývá především povinnost neprodleně oznámit reklamace přímo na místě příslušné/kontaktní osobě uvedené v cestovních podkladech. Při zanedbání povinnosti neprodleného oznámení nedostatků nelze u zprostředkovatele zájezdů uplatnit nárok na snížení ceny nebo náhradu škody.

14.5. Poskytovatelé služeb (majitelé, držitelé klíčů, agentury atd.) nemají funkci zástupce a nejsou zástupci ADRIALINU a tudíž nemají ani pravomoci přijímat stížnosti, vystavovat právní přihlášení ani je přijímat.

14.6. Reklamace služeb, které nebyly poskytnuty v souladu se smlouvou, lze u společnosti ADRIALIN uplatnit do jednoho měsíce od smluvně dohodnutého ukončení zájezdu, přičemž důrazně doporučujeme, aby byly uplatněny písemně. Předpokladem je, že sjednané služby nebo Vámi přijaté náhradní služby nebyly poskytnuty v souladu se smlouvou, že jste závadu neprodleně nahlásili a že nebyla přijata odpovídající opatření k nápravě. Pokud jsou služby výrazně znehodnoceny vadami, můžete smlouvu o ubytování vypovědět. Předpokladem zpravidla je, že jste společnost ADRIALIN požádali o nápravu v přiměřené lhůtě a že tato lhůta uplynula bez výsledku.

14.7. Stížnost můžete zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v bodě 1.1 těchto VOP nebo na e-mailovou adresu, na kterou jste obdrželi rezervační dokumenty. Stížnosti budou zpravidla zodpovězeny do 14 dnů ode dne jejich obdržení společností ADRIALIN.

14.8. Organizátor nemůže převzít odpovědnost za údaje uvedené v popisu místa, protože nejsou součástí smlouvy, a nemůže na ně mít vliv a nemůže prověřit jejich správnost.

14.9. Mezi vámi a společností ADRIALIN se má za to, že byla dohodnuta promlčecí lhůta v délce jednoho roku od ukončení ubytování, jak je stanoveno ve smlouvě.

14.10. Postoupení nároků vůči společnosti ADRIALIN třetím osobám, a to i manželům a příbuzným 1. stupně, je vyloučeno. Nepřípustné je rovněž soudní uplatňování nároků účastníka zájezdu třetí osobou vlastním jménem.

14.11. Škody na zavazadlech nebo jejich zpožděné doručení u leteckých zájezdů a ostatních přeprav byste měli bezodkladně a přímo na místě nahlásit také příslušné přepravní společnosti a vyžádat si písemné potvrzení (např. Lost Report u letecké přepravy), abyste zabránili zániku nároku na odškodnění podle mezinárodní úmluvy.

15. Ustanovení zájezdu

15.1. Pro Chorvatsko, Itálii, Španělsko, Francii, Rakousko a Turecko potřebují občané členských států EU při vstupu platný cestovní pas nebo občanský průkaz (při pobytu do 30 dnů).

15.2. Státní příslušníci ze zemí mimo EU sami zodpovídají za dodržení veškerých vízových a celních předpisů a předpisů o očkování, důležitých pro realizaci cesty. Veškeré škody, zejména úhrada nákladů na odstoupení od smlouvy, které vyplývají z nerespektování těchto předpisů, jdou k Vaší tíži.

15.3. Za příplatek ve výši 20,00 EUR Vám vystavíme zvláštní potvrzení, která jsou potřebná pro žádost o vízum. Tato potvrzení Vám zašleme poštou.

16. Působení a příslušnost soudu

16.1. Neplatnost jednotlivých ustanovení smlouvy o ubytování nemá za následek neplatnost celé smlouvy o ubytování.

16.2. Zákazník může touroperátora zažalovat pouze v místě jeho sídla.

16.3. V případě žalob touroperátora proti zákazníkovi je rozhodující bydliště zákazníka . Pro soudní řízení proti zákazníkům nebo smluvním partnerům smlouvy o ubytování, kteří jsou obchodníky, právnickými osobami veřejného nebo soukromého práva nebo osobami, které mají bydliště nebo obvyklé bydliště v zahraničí, nebo jejichž bydliště nebo obvyklé bydliště není v době podání žaloby známo, se jako místo příslušnosti sjednává sídlo pořadatele zájezdu.

16.4. Výše uvedená ustanovení neplatí,
a) pokud ustanovení mezinárodních dohod, která se vztahují na smlouvu o ubytování mezi zákazníkem a pořadatelem zájezdu a která nelze smluvně vyloučit, vyplývají jinak ve prospěch zákazníka, nebo
b) pokud jsou nepovinná ustanovení platná pro smlouvu o ubytování v členském státě EU, ke kterému zákazník patří, pro zákazníka příznivější než následující ustanovení nebo odpovídající zákonná ustanovení.

16.5. Evropská komise připravila platformu pro urovnání sporů online (OS). Platformu najdete na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Naše e-mailová adresa zní : contact@adrialin.cz . Společnost ADRIALIN není povinna účastnit se rozhodčího řízení.