Dovolená v Chorvatsku s Adrialinem

Všeobecné obchodní podmínky

Při rezervaci se text smlouvy neukládá. Všeobecné smluvní podmínky, které jsou Vám k dispozici ve formátu PDF, si do paměti můžete uložit sami.

1. Právní vztahy

1.1. Právní vztah mezi Vámi jakožto zákazníkem a společností Adrialin GmbH, Werftestrasse 4, 6005 Luzern, Schweiz, zapsané v Bezirksgericht Luzern pod číslem CH-100.4.796.487-9 (dále uváděna pouze jako ADRIALIN, „Zprostředkovatel zájezdů“ nebo „Zprostředkovatel“) se řídí zákonnými předpisy a následujícími cestovními podmínkami
(Všeobecné obchodní podmínky), které naplňují a doplňují zákonná ustanovení. Každý zákazník tyto podmínky přihláškou k zájezdu akceptuje jako závazné pro něho osobně i pro osoby, které byly společně s ním přihlášeny.

1.2. Do VOP je možno kdykoli nahlédnout v katalogu a on-line (verze k tisku).

2. Uzavření cestovní smlouvy

2.1. K zájezdu u společnosti ADRIALIN se plnoletá osoba může přihlásit písemně, ústně, telefonicky nebo on-line. Přihláškou k zájezdu společnosti ADRIALIN závazně nabízíte uzavření cestovní smlouvy, přičemž Vaše nabídka je závazná až do písemného příslibu nebo odmítnutí ze strany společnosti ADRIALIN. Cestovní smlouva nabývá platnosti zasláním on-line písemného potvrzení rezervace/faktury od ADRIALINu, kterou zákazník obdrží obratem, nejpozději ovšem do 7 dnů prostřednictvím e-mailu. Upozornění: automatické potvrzení přijetí přihlášky k zájezdu ze strany společnosti ADRIALIN prostřednictvím e-mailu, které se zasílá při on-line rezervacích, není potvrzením rezervace.

2.2. Upozorňujeme na to, že podle zákonných předpisů není možné uplatnit u nabízených služeb právo na odvolání, nýbrž platí pouze zákonné právo na odstoupení nebo vypovězení.

2.3. Cestovní kanceláře a jiní poskytovatelé vystupují pouze jako zprostředkovatelé.

2.4. Pokud není objekt k dispozici, může CK ADRIALIN nabídnout klientovi jednu či více odpovídajících alternativ. Touto novou nabídkou nejste Vy ani cestovní kancelář vázáni. Pokud budete chtít tuto nabídku přijmout, bude se postupovat stejně jako při nové přihlášce.

2.5. Požadavky zákazníků při rezervaci rádi převezmeme a předáme je pronajímatelům, resp. provozovatelům. Respektujte ovšem prosím skutečnost, že ADRIALIN nemůže ručit za splnění těchto požadavků. Zvláštní přání a rezervace za určitých podmínek nebo ústní vedlejší ujednání jsou platná pouze tehdy, jestliže jsou společností ADRIALIN písemně potvrzena.

3. Zaplatit

V průběhu rezervačního procesu si můžete vybrat mezi následujícími možnostmi platby:
- platba bankovním převodem
- platba bankovní kartou
- platba prostřednictvím vrubopisu (pouze v Německu)
- platba přes účet PayPal
U krátkodobých rezervací realizovaných během posledních 21 dnů před začátkem zájezdu lze platbu provést pouze prostřednictvím PayPal, kreditní karty nebo inkasního příkazu(pouze v Německu). Citlivá osobní data používaná online, jako číslo kreditní karty nebo účtu, jméno a adresa, přitom budou uzamčena v rámci služby s využitím technologie SSL. pokud nám pro účely provedení platby kartou poskytnete údaje o vaší platební kartě, pak tím dáváte souhlas s rezervací splatných částek na vaší platební kartě k úhradě záloh a doplacení zbývající částky do 30 dnů před jejich splatností ze strany Adrialin GmbH.

3.1. Zaplatit

3.1.1 Záloha činí 20 % celkové ceny zájezdu a je nutno ji uhradit obratem po písemném potvrzení rezervace. Záloha bude započtena do celkové ceny zájezdu.

3.1.2. Doplatek činí 80 % ceny zájezdu. Splatnost doplatku je uvedena v potvrzení rezervace. V některých objektech je možné uhradit doplatek na místě při příjezdu v místní měně (kuna). Pokud je tato možnost nabízena, zobrazí se Vám při kalkulaci ceny.

3.1.3. U rezervací, které budou realizovány od 42. dne před nástupem cesty (krátkodobé rezervace), je celková cena za zájezd splatná s okamžitou platností. U objektů, kdy je doplatek ceny hrazen přímo na místě, bude zaplacena pouze záloha a zbývající část ceny bude doplacena přímo na místě v měně dané země (kuny).

3.1.4. Nedojde-li včas záloha nebo doplatek, resp. celková částka za nájemné u krátkodobých rezervací, může CK ADRIALIN odepřít plnění. Mimoto je CK ADRIALIN oprávněna po upomínce a po stanovení lhůty smlouvu vypovědět. Cestovní kancelář je oprávněna žádat odškodnění ve formě poplatků za odstoupení podle hodnot storna uvedených v bodě 7.2 resp. 7.3, za předpokladu, že k tomuto okamžiku neexistovala žádná vada na straně CK, která by opravňovala k odstoupení od smlouvy.

3.2. Platba prostřednictvím vrubopisu (pouze u vlastníku německého bankovního účtu)
Při platbě formou inkasa zplnomocňujete ADRIALIN, aby za použití InterCard AG, Mehlbeerenstr. 4, 82024 Taufkirchen (InterCard) provedla odečtení platby z uvedeného účtu prostřednictvím inkasní platby SEPA a uvědomíte svůj bankovní ústav o tom, že smí být tato platba odečtena. Lhůta na předběžné uvědomění o plánovaném inkasu je zkrácena na jeden den. Platí podmínky ujednané s Vaším bankovním ústavem. Inkaso nelze provést ze spořicích účtů.

3.3. platba při rezervaci bez uhrazení zálohy
U některých objektů je nabízena možnost uhrazení rezervace bez zálohy. Platba je provedena v den příjezdu prostřednictvím kreditní karty ověřené při rezervaci. Za ověřování je nárokován poplatek v výši 2,00 EUR, který je následně ihned stornován. Cena za pobyt je na kreditní kartě uvedené při rezervaci blokována 30 dnů před příjezdem, částka však bude odepsána až v den příjezdu. Jinou možností je platba prostřednictvím PayPal. V tomto případě bude celková částka za pobyt zarezervována při rezervaci a odečtena v den příjezdu.

3.4.Jestliže jste rezervaci provedli na portálu jiného poskytovatele a platba bude uhrazena jemu, řídí se podmínky platby podle ustanovení příslušného poskytovatele. Bližší informace si zjistěte u svého poskytovatele.

4. dárkové poukazy

4.1. Pokud máte kód voucheru pro okamžitý slevový kupón a chtěli byste ho uplatnit při rezervaci, musíte jej zadat při rezervaci. Cestovní cena je snížena o příslušnou hodnotu voucheru. Následné započtení oproti stávajícím rezervacím není možné.

4.2. U poukázek na vrácení peněz vám bude po skončení cesty vyplacena odpovídající hodnota poukázky.

4.3. Pokud vám byl v důsledku akce nabídnut poukaz nebo pokud jsou některé předměty inzerovány poukazem na vrácení peněz, platí příslušné podmínky poukazu.

5. Podklady k zájezdu

5.1. Po uhrazení doplatku ceny zájezdu, resp. celkové částky za pronájem zákazníkovi zašleme cestovní poukaz. Pokud se doplatek hradí na místě, cestovní poukaz zašleme po obdržení smluvně závazné zálohy. Tímto cestovním poukazem se vůči místní zastupující cestovní kanceláři nebo osobě, která Vám předá klíče (recepční, správce domu), resp. v hotelu nebo rekreačním zařízení prokážete jako nájemce. Poukaz obsahuje popis cesty k zastupující cestovní kanceláři nebo k zarezervovanému objektu, jejich adresu, telefonní čísla a dobu pro check-in. Zákazník by měl vzít na vědomí, že zbývající cestovní podklady mu budou zaslány teprve po přijetí kompletní platby.

5.2. Bezodkladně nás prosím informujte, jestliže od nás jako objednavatel zájezdu nejpozději do 5 dnů před nástupem na dovolenou nedostanete své cestovní podklady. V tomto případě Vám je, za předpokladu, že jsme odbrželi Vaši platbu, okamžitě zašleme. Pokud nás o tom neinformujete a dovolenou nenastoupíte z důvodu chybějících cestovních podkladů, budeme nuceni postupovat stejným způsobem jako v případě odstoupení od smlouvy, které je spojené s příslušnými poplatky.

5.3. U rezervací, které nevyžadují platbu předem budou podklady k zájezdu odeslány po úspěšném provedení rezervace ceny zájezdu na kreditní kartě uložené při rezervaci popř. z účtu P-Pal.

5.4. Pokud jste provedli rezervaci prostřednictvím portálu jiného poskytovatele, je možné, že neobdržíte cestovní doklady od ADRIALIN, ale od nich. Zeptejte se svého poskytovatele.

6. Služby, ceny

6.1. Pro rozsah a druh služeb poskytovaných v rámci cestovní smlouvy cestovní kanceláří ADRIALIN platí výhradně popisy, vyobrazení a cenové údaje uvedené v katalozích, resp. na internetových stránkách společnosti ADRIALIN, které jsou platné pro daný termín zájezdu v té podobě, jež byla podkladem smlouvy, a údaje, na než se odkazuje v potvrzení zájezdu. Vedlejší úmluvy, které mění rozsah smluvních služeb, vyžadují výslovné písemné potvrzení.

6.2. Obce vybírají paušální poplatek, který se hradí na osobu a den a nazývá se "místní poplatek" nebo "lázeňský poplatek". Informaci o tom, zda je tento poplatek již zahrnutý v ceně, nebo jej musíte zaplatit na místě, zjistíte v popisu objektu.

6.3. Zda jsou následující služby a vedlejší náklady zahrnuty v ceně, zjistíte z popisu příslušného objektu: spotřeba elektřiny, vody a plynu, ložní prádlo, konečný úklid a jiné dodatečné služby, které jsou jako takové rozepsány.

6.4. Jiné dodatečné služby jsou vypsány a platí se na místě.

6.5. Při předávání klíčů může být požadována přiměřená částka (kauce) jako pojistka pro případ eventuálních škod. Její vrácení nebo zúčtování proběhne tehdy, jestliže jsou bytová jednotka a inventář při ukončení pobytu předány v řádném a čistém stavu.

6.6. Závěrečný úklid v bytech a ve vilkách provádíte vždy Vy coby klient, nezávisle na závěrečném úklidu zajišťovaném pronajímatelem. K závěrečnému úklidu patří umytí a uklizení nádobí, odstranění všech odpadků a zametení všech místností, tak, aby bylo možno předat předmět nájmu v čistém stavu.

6.7. U popisů objektu se uvádí, zda jsou v objektu k dispozici ručníky, nebo zda si je musíte dovézt s sebou. Utěrky poskytuje v některých případech pronajímatel, zásadně však doporučuje, abyste si je vzali s sebou. Zpravidla je rovněž nutno mít vlastní toaletní papír (s výjimkou hotelů) a saponát na nádobí a čisticí prostředky.

6.8. V případě, že jsou k dispozici přistýlky a/nebo dětské postýlky, najdete u příslušného popisu objektu odpovídající informaci. Přistýlky a dětské postýlky musí být v každém případě objednány a zpětně potvrzeny při rezervaci, a ve voucheru musí být uvedena odpovídající poznámka.

6.9. Zda je, či není dovoleno ubytování domácích zvířat, zjistíte rovněž z příslušného popisu objektu. Domácí zvíře musí být v každém případě přihlášeno při rezervaci, a to i když je podle popisu dovoleno. Povolení platí zásadně jen pro jedno domácí zvíře. Pokud domácí zvířata nejsou dovolena, neznamená to nutně, že v domě, v ubytovacím komplexu atd. se nemůže počítat s přítomností domácích zvířat, nebo že by v objektu, který si rezervujete, občas nebyla přítomna domácí zvířata. Pokud jsou domácí zvířata v zásadě dovolena, neznamená to automaticky, že by se mohla všude volně pohybovat. V mnohých ubytovacích komplexech není například přístupné pro psy okolí bazénů a venkovní zelené plochy, tím spíše to platí případně pro restaurace apod. Může také existovat povinnost vodit psy na vodítku. Zákaz pohybu psů platí i u bazénů kolem jednotlivých samostatných domů. Úseky pláží nebo celé pláže jsou na mnoha místech nepřístupné pro domácí zvířata, takže v tomto ohledu musíte často prokázat určitou flexibilitu.

6.10. U zvláštních nabídek, např. 14=10 nebo 7=5, u procentuálních slev z ceny nájemného, u akcí jako jsou např. slevy za včasnou rezervaci nebo speciální nabídky, je nutno případně zaplatit variabilní vedlejší náklady za celou dobu pobytu. Pokud pobyt překročí u zvláštních nabídek dva turnusy, vychází se vždy z nižší ceny za týden, resp. za den jako sleva.

6.11. Pokud ADRIALIN zprostředkovává výslovně cizím jménem programy jiných touroperátorů nebo jednotlivé služby cizích dodavatelů, např. výlety, lety, pronajímaná vozidla atd., pak je ADRIALIN zavázána pouze k poskytnutí řádného zprostředkování, nikoliv k službě samotné. Realizace zprostředkované smlouvy a její obsah se řídí příslušnými zákonnými ustanoveními a popřípadě podmínkami příslušného smluvního partnera.

7. Změny služeb

7.1. Změny nebo odchylky jednotlivých služeb CK od dohodnutého obsahu cestovní smlouvy, které budou nutné po uzavření smlouvy a které jsme nezpůsobili my porušením důvěry, jsou dovoleny jen tehdy, pokud nejsou změny a odchylky podstatné a pokud neovlivní negativně celý charakter rezervovaného zájezdu. Případné záruční nároky tím nejsou dotčeny, pokud změněné služby budou vykazovat vady.

7.2. Práva uvedená v předcházejícím odstavci Vám příslušejí i v případě podstatné změny zájezdu a musí být uplatněna rovněž bez zbytečného odkladu po oznámení podstatné změny.

7.3. Změny v rezervaci (navýšení počtu osob, pokud je to přípustné, prodloužení) společnost ADRIALIN vyřizuje za příplatek za vícenáklady ve výši 30 €. V opačném případě bude ke změnám rezervace přistupováno jako k odstoupení od smlouvy.

7.4.1. Během posledních 7 dnů před příjezdem není možné provádět žádné změny rezervace. Eventuální vícenáklady, které vzniknou v důsledku změny rezervace během posledních 3 týdnů před příjezdem, mohou být hrazeny pouze prostřednictvím kreditní karty.

7.4.2. Změny rezervace okružních plaveb jsou možné pouze do 60 dnů před zahájením plavby. Poplatek za změnu rezervace činí 5 % potvrzené charterové ceny. V případě stornování účasti jednotlivých osob (změna skutečného počtu účastníků) od 3 dnů před zahájením plavby musí být objednaná strava (polopenze nebo plná penze) uhrazena v plné výši i za stornované osoby.

8. Odmítnutí zájezdu

8.1. Kdykoli před nástupem cesty jste oprávněni odstoupit od cestovní smlouvy. Prohlášení o odstoupení není vázáno na určitou formu, z důvodů prokazatelnosti pro obě smluvní strany ovšem doporučujeme zaslat písemné prohlášení nebo e-mail a vyžádat si potvrzení o přijetí. Pro uznání odstoupení je rozhodující okamžik doručení prohlášení o odstoupení společnosti ADRIALIN.

8.2. Výše našeho nároku na poplatek za odstoupení od rezervace se řídí aktuálními stornovacími podmínkami příslušného objektu. Podmínky budou po výpočtu ceny pobytu uvedeny na naší internetové stránce a obdržíte je společně s potvrzením Vaší rezervace.

8.3. Odlišně od ustanovení uvedených pod odstoupením se postupuje, pokud uplatníte své právo a poskytnete náhradníka. Předpokladem však je, že CK ADRIALIN coby cestovní kancelář bude mít včas před zahájením cesty k dispozici závazné sdělení, aby bylo možné provést potřebné změny dispozic. Předpokladem je dále, že náhradník bude odpovídat specifickým požadavkům zájezdu a pokud tomu nebudou bránit zákonné předpisy, resp. úřední nařízení. Potvrzením změny jména ze strany cestovní kanceláře vstoupí nový účastník do práv a povinností vyplývajících z cestovní smlouvy. Náklady, které v důsledku této změny vzniknou CK ADRIALIN, Vám budou účtovány částkou ve výši 30 EUR za jednu operaci.

8.4. Vy jako nájemce jste oprávněn ADRIALINU jako organizátorovi dokázat, že nevznikla žádná škoda nebo že vznikla daleko menší, než je požadovaný paušál.

8.5. Jestliže jste rezervaci provedli na portálu jiného poskytovatele, mohou být uplatňovány rozdílné poplatky za zrušení zájezdu.

9. Zrušení ze strany ADRIALINU

9.1. ADRIALIN může před zahájením zájezdu odstoupit od smlouvy, nebo ji po zahájení zájezdu vypovědět.
a) bez dodržení lhůty, pokud cestující i přes napomenutí závažným způsobem ruší realizaci zájezdu nebo svým chování ohrožuje ostatní nebo se jinak chová v rozporu se smlouvou.
b) bez dodržení lhůty, pokud realizaci zájezdu podstatně zkomplikuje, ohrozí nebo negativně ovlivní událost vyšší moci, kterou nebylo možno při uzavření smlouvy očekávat.
Jestliže ADRIALIN vypoví cestovní smlouvu dle bodu a), cena zájezdu zaniká.
Pokud ADRIALIN podle b) odstoupí od smlouvy, všechny zaplacené částky se ihned vracejí, jiné požadavky se výslovně vylučují.
Pokud ADRIALIN vypoví smlouvu podle b) po zahájení zájezdu, dostanete z ceny zpět tu část, která odpovídá ušetřenému úsilí ADRIALINU.

9.2. Pokud je v rozpisu zájezdu nebo v ostatních podkladech, které tvoří obsah smlouvy, stanoven minimální počet účastníků, může ADRIALIN od cestovní smlouvy odstoupit nejpozději 22. dne před zahájením zájezdu, pokud tento počet není dosažen. Jestliže ADRIALIN v takovém případě od cestovní smlouvy odstoupí, může zákazník požadovat účast na jiném zájezdu, pokud je ADRIALIN schopen zájezd zákazníkovi poskytnout z vlastní nabídky bez zvýšení ceny. V opačném případě bude zákazníkovi samozřejmě bezodkladně vrácena uhrazená platba ceny zájezdu.

10. Vybavení pronajímaných objektů

10.1. V apartmánech a ve vilkách je zpravidla k dispozici kompletní nádobí a příbory odpovídající počtu osob uvedených v rezervaci. Lednička patří v každém případě k základnímu vybavení a není proto vždy výslovně zmiňována v popisech objektů. Všechny ostatní technické domácí spotřebiče jsou k dispozici jen tehdy, pokud jsou výslovně zmíněny v popisu.

10.2. Pokud je možný příjem prostřednictvím satelitu nebo kabelu, je toto v textu označeno jako Sat-TV, resp. Kabel-TV. Tím ovšem není bezpodmínečně zaručeno, že bude možné přijímat také programy v jazyce zákazníka.

10.3. Pokud je v popisu uveden zahradní nábytek, není zaručeno, že bude k dispozici židle pro každou osobu. Lehátka a slunečníky jsou k dispozici jen tehdy, když jsou uvedeny v popisu objektu.

10.4. Veškerá nabízená ubytovací zařízení jsou schválena pro ubytování podle místních a v zemi obvyklých ustanovení. Rekreační objekty jsou obecně určeny výhradně pro účely dovolené, což se odráží rovněž na typu stavby a jejím zařízení nábytkem. Koupelna a ložnice bývají mnohem menší, postele jsou jiné, než je běžné. Mnohé je zařízeno převážně s ohledem na účelnost. Zákazník by měl mít na paměti, že v jiných zemích platí jiné stavební předpisy. Zábradlí balkónů a schodišť tak mohou být podstatně nižší, schody příkřejší a okna a dveře nemusejí odpovídat běžným průmyslovým normám. Také zvuková izolace objektů není vždy taková, jak jste zvyklí, odpovídá ovšem podmínkám, typickým pro danou zemi, takže zvuková izolace a ochrana proti hluku mohou být rozdílné. V případě prázdninových domů a prázdninových bytů pronajímatelé často v těchto objektech přes rok sami bydlí, tudíž jsou za určitých okolností části mobiliáře uzamčeny, protože v nich mají své věci. Pro nájemce je ovšem v každém případě k dispozici dostatek úložných prostor a místa.
Mezinárodně běžná klasifikace hotelů podle hvězdiček informuje o hotelovém standardu a je založena na příslušné kategorizaci dané země.

10.5. U údajů o počtu čtverečných metrů v souvislosti s velikostí bytu se jedná o přibližné údaje, které se mohou lišit až o 10 %. Uvedené rozměry zahrnují také údaje o velikosti ploch prostor, které jsou pro Vás, jako cestujícího, určeny k užívání. K nim patří především plocha balkonu, lodžie, zimní zahrady nebo terasy.

11. Práva a povinnosti nájemce

11.1. Vy coby nájemce máte právo užívat celý předmět nájmu a užívacích předmětů. Zavazujete se, že budete s předmětem nájmu a s jeho inventářem a s případnými společnými zařízeními zacházet s maximální možnou pečlivostí.

11.2. Jste povinni nahradit škodu, která vznikne po dobu nájmu Vaším zaviněním nebo zaviněním osob, které Vás doprovázejí a hostů.

12. Počet osob

12.1. Předmět nájmu nesmí být obsazován více osobami, než je uvedeno v katalogu a než je potvrzeno ve voucheru (s výjimkou jednoho dítěte do 2 let).

12.2. Při obsazení vyšším počtem osob má pronajímatel právo nadbytečné osoby vykázat nebo požadovat poměrné nájemné plus vedlejší náklady.

13. Čas příjezdu a odjezdu

13.1. Doba příjezdu je vždy v den příjezdu, pokud není stanoveno jinak, mezi 14 hod. a 19 hod. Jestliže nemůžete smluvenou dobu příjezdu dodržet, není možné zaručit řádné přijetí.

13.2. V den odjezdu je nutno opustit předměty nájmu do 10 hod. a předat je pronajímateli, resp. jím pověřeným osobám.

14. Odpovědnost

14.1. ADRIALIN nese odpovědnost za svědomitou přípravu zájezdu v rámci povinnosti jednat jako řádný obchodník.
a) svědomitá příprava na cestu
b) pečlivý výběr a kontrola poskytovatelů služeb
c) správnost popisu služeb
d) řádné poskytnutí služeb dohodnutých v cestovní smlouvě.

14.2. Odpovědnost CK ADRIALIN za škody, které nejsou fyzickýn poškozením, je omezena na trojnásobek ceny za zájezd, pokud nebyla škoda klientovi způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí nebo pokud CK ADRIALIN neodpovídá za škodu vzniklou klientovi z důvodu zavinění poskytovatele služeb.

14.3. Žádost o náhradu škody od ADRIALINU je omezena nebo vyloučena tak, jak stanoví mezinárodní dohody a příslušné zákonné předpisy, které mají být použity na služby poskytnuté poskytovatelem služby, žádost o náhradu škody od poskytovatele služby lze vystavit jen za stanovených podmínek nebo omezení, nebo je za stanovených podmínek vyloučena.

14.4. V rámci zákonných ustanovení jste povinni učinit v případě vzniku okolností znemožňujících splnění závazků vše, co je pro Vás přijatelné, abyste přispěli k odstranění těchto narušujících okolností a co nejvíce zmírnili či zabránili vzniku případných škod. Z toho vyplývá především povinnost neprodleně oznámit reklamace přímo na místě příslušné/kontaktní osobě uvedené v cestovních podkladech. Při zanedbání povinnosti neprodleného oznámení nedostatků nelze u zprostředkovatele zájezdů uplatnit nárok na snížení ceny nebo náhradu škody.

14.5. Poskytovatelé služeb (majitelé, držitelé klíčů, agentury atd.) nemají funkci zástupce a nejsou zástupci ADRIALINU a tudíž nemají ani pravomoci přijímat stížnosti, vystavovat právní přihlášení ani je přijímat.

14.6. Nároky z důvodu poskytnutí služeb neodpovídajících cestovní smlouvě můžete uplatnit do jednoho měsíce od ukončení cesty stanoveného ve smlouvě vůči CK ADRIALIN, přičemž naléhavě doporučujeme písemnou formu. Vaše cestovní kancelář není oprávněna přijímat přihlášení záručních nákladů a nákladů na náhradu škody. Předpokladem je, že cestovní služby nebo náhradní služby, které jste přijali, nebyly poskytnuty v souladu se smlouvou, že jste vady bez zbytečného odkladu oznámili a že nedošlo k dostatečné nápravě. Pokud zájezd bude v důsledku vady závažně negativně ovlivněn, jste oprávněni vypovědět cestovní smlouvu. Předpokladem je vždy, že jste CK ADRIALIN požádali o nápravu a stanovili náhradní lhůtu a že tato lhůta bezvýsledně uplynula.

14.7. Organizátor nemůže převzít odpovědnost za údaje uvedené v popisu místa, protože nejsou součástí smlouvy, a nemůže na ně mít vliv a nemůže prověřit jejich správnost.

14.8. Mezi Vámi a ADRIALINEM nastává promlčení po uplynutí jednoho roku od ukončení zájezdu podle smlouvy.

14.9. Postoupení nároků vůči společnosti ADRIALIN třetím osobám, a to i manželům a příbuzným 1. stupně, je vyloučeno. Nepřípustné je rovněž soudní uplatňování nároků účastníka zájezdu třetí osobou vlastním jménem.

14.10. Škody na zavazadlech nebo jejich zpožděné doručení u leteckých zájezdů a ostatních přeprav byste měli bezodkladně a přímo na místě nahlásit také příslušné přepravní společnosti a vyžádat si písemné potvrzení (např. Lost Report u letecké přepravy), abyste zabránili zániku nároku na odškodnění podle mezinárodní úmluvy.

15. Ustanovení zájezdu

15.1. Pro Chorvatsko, Itálii, Španělsko, Francii, Rakousko a Turecko potřebují občané členských států EU při vstupu platný cestovní pas nebo občanský průkaz (při pobytu do 30 dnů).

15.2. Státní příslušníci ze zemí mimo EU sami zodpovídají za dodržení veškerých vízových a celních předpisů a předpisů o očkování, důležitých pro realizaci cesty. Veškeré škody, zejména úhrada nákladů na odstoupení od smlouvy, které vyplývají z nerespektování těchto předpisů, jdou k Vaší tíži.

15.3. Za příplatek ve výši 20,00 EUR Vám vystavíme zvláštní potvrzení, která jsou potřebná pro žádost o vízum. Tato potvrzení Vám zašleme poštou.

16. Působení a příslušnost soudu

16.1. Neplatnost jednotlivých ustanovení smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy o zájezdu.

16.2. Zákazník může touroperátora zažalovat pouze v místě jeho sídla.

16.3. V případě žalob touroperátora proti zákazníkovi je rozhodující bydliště zákazníka . Pro případ žalob proti zákazníkovi, resp. smluvnímu partnerovi cestovní smlouvy, kterým jsou obchodníci, právnické osoby veřejného nebo soukromého práva nebo osoby, jejichž bydliště nebo obvyklé místo pobytu se nachází v zahraničí, nebo jejichž bydliště nebo obvyklé místo pobytu není v okamžiku podání žaloby známo, se jako soudní příslušnost sjednává sídlo touroperátora.

16.4. Výše uvedená ustanovení neplatí,
a) jestliže a pokud ze smluvně nesjednaných ustanovení mezinárodních dohod, které lze aplikovat na cestovní smlouvu mezi zákazníkem a touroperátorem, vyplývá něco jiného ve prospěch zákazníka nebo
b) jestliže a pokud v členském státě EU, jehož příslušníkem zákazník je, existují nesjednaná ustanovení, která lze na cestovní smlouvu aplikovat a která jsou pro zákazníka výhodnější než následující ustanovení nebo příslušné zákonné předpisy.

16.5. Evropská komise připravila platformu pro urovnání sporů online (OS). Platformu najdete na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Naše e-mailová adresa zní : info@adrialin.cz.

17. Křížové plavby na motorových člunech v Chorvatsku

17.1. Veškeré lodě, nabízené společností ADRIALIN, splňují podmínky chorvatského rejstříku plavidel a ostatní zákonné předpisy ohledně jejich stavu a jejich bezpečnostního vybavení. V zájmu bezpečnosti může v případech vyšší moci, např. při havárii nebo poškození motoru, dojít ke změnám průběhu zájezdu, nasazení jiných lodí nebo k doplutí do nejbližšího přístavu, k němuž je posádka vyzvána z opatrnosti. Eventuální nároky na plnění ze záruky tím v tomto smyslu nebudou dotčeny.

17.2. Všichni účastníci zájezdu se musejí řídit nařízeními příslušného kapitána a vyvěšeným lodním řádem. V opačném případě si kapitán vyhrazuje právo požádat hosta, aby loď opustil. Všichni účastníci zájezdu jsou rovněž povinni předat kapitánovi v den nalodění na loď cestovní pas.

17.3. Není dovoleno nosit na palubu vlastní potraviny a nápoje, s výjimkou ovoce a pečiva.

17.4. Náklady za poškození lodního zařízení nese host a hradí je kapitánovi.

17.5. V případě reklamací se prosím obraťte na kapitána.

17.6. Hosté si musejí přinést vlastní ručníky (v kajutách kategorie A a A+ hosté dostávají 2 ručníky na týden). Ručníky navíc si můžete zapůjčit za příplatek 3,00 EUR (ručníky), resp. 4,00 EUR (plážové osušky).

17.7. Z důvodu speciálních podmínek a požadavků pro kotvení v některých chorvatských přístavech kotví lodě bok po boku tak, že musí cestující překročit mezeru mezi loděmi, aby se dostali na břeh. V tomto případě musí být cestující při překračování velmi opatrní a činí tak na vlastní riziko.

17.8. Účast na cyklistických a turistických akcích je na vlastní nebezpečí každého účastníka výpravy. Účastník souhlasí s tím, že bude respektovat pokyny a rozhodnutí průvodce. Průvodce si vyhrazuje právo změnit trasu z důvodu špatných povětrnostních podmínek nebo z důvodu všeobecných znalostí skupiny. Účastník výpravy nese plnou odpovědnost za vypůjčené kolo a vybavení, které mu bylo poskytnuto. Zavazuje se k tomu, že veškeré zapůjčené vybavení vrátí v původním stavu.

18. Pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty

18.1. Pokud se zákazník rozhodne pro pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty (RRS) od společnosti ADRIALIN, budou tyto splatné po uzavření cestovní smlouvy.

18.2.1. Pokud jste si jako alternativní možnost objednali pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty, nebudeme vyžadovat smluvně stanovené stornopoplatky (po odečtení 20 % spoluúčasti), pokud účastník zájezdu cestu nenastoupí z následujících důvodů:
a) Úmrtí, těžký úraz, nečekané závažné onemocnění nebo alergická reakce účastníka zájezdu na očkování;
b) Škody na majetku účastníka zájezdu vzniklé v důsledku požáru, živelních pohrom nebo trestného jednání třetích osob, pokud je škoda značná nebo je ke zjištění rozsahu škod nutná přítomnost účastníka zájezdu;
c) nečekaná výpověď pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, podmíněná situací v podníku, pokud je spojená se ztrátou pracovního místa účastníka zájezdu;
d) zahájení pracovního poměru ze strany účastníka zájezdu, pokud byl tento při rezervaci zájezdu nahlášený jako nezaměstnaný a pokud úřad práce se zájezdem souhlasil;
e) nečekané povolání účastníka zájezdu k výkonu základní vojenské služby, k výkonu náhradní vojenské služby nebo k výkonu jiné s tím spojené služby, jestliže není možné termín nástupu posunout a účastník zájezdu nemůže požadovat náhradu nákladů na stornopoplatky od třetí osoby;
f) opakování nesložené zkoušky účastníka zájezdu ve škole nebo na univerzitě, pokud je účelem této zkoušky zabránění prodloužení školní docházky nebo studia, zájezd byl zarezervován před termínem nesložené zkoušky a termín opakované zkoušky spadá do období objednaného zájezdu;
g) tšžký úraz, nečekané závažné onemocnění nebo negativní reakce na očkování u psa účastníka zájezdu, který byl přihlášený k zájezdu spolu se svým majitelem.

18.2.2. To samé platí pro každého spolucestujícího, který si zájezd a pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty zarezervoval spolu s účastníkem zájezdu.

18.2.3. Důvody uvedené pod písmeny a) a b) platí dále odpovídajícím způsobem, pokud jsou postiženými rodinní příslušníci účastníka zájezdu nebo jemu na roveň postaveného spolucestujícího nebo pokud jsou postiženými osoby, které pečují o k zájezdu nepřihlášené nezletilé osoby nebo péči vyžadující rodinné příslušníky místo účastníka zájezdu nebo místo spolucestujícího. Pokud si zájezd společně zarezervovaly více než 4 osoby, platí pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty pouze pro ty účastníky zájezdu nebo spolucestující, jejichž rodinní příslušníci nebo ošetřované osoby jsou postiženy.

18.3. Účastník zájezdu a každý jeho spolucestující je povinen,
a) po vzniku důvodu k odstoupení od smlouvy zájezd stornujte bezodkladně, aby byly náklady na toto stornování co nejnižsí;
b) těžký úraz, nečekané závažné onemocnění a alergickou reakci na očkování doložit lékařským potvrzením, psychiatrické onemocnění potvrzením odborného lékaře v oboru psychiatrie, úmrtí pak úmrtním listem. Na vyžádání je třeba předložit potvrzení odborného lékaře a potvrzení o pracovní neschopnosti a otázku neschopnosti nastoupit cestu z důvodu těžkého úrazu nebo nečekaného závažného onemocnění nechat prověřit formou posudku od odborného lékaře. Ošetřující lékaři jsou za tímto účelem zbaveni své povinnosti mlčenlivosti;
c) v případě ztráty pracovního místa je nezbytné předložit písemnou výpověď ze strany zaměstnavatele;
d) v případě zahájení pracovního poměru je nezbytné předložit potvrzení o souhlasu úřadu práce se stornovaným zájezdem;
e) je třeba vyvarovat se všeho, co by mohlo vést ke zbytečnému zvýšení nákladů;
f) postoupit nároky na odškodnění vůči třetím osobám ve výši stornopoplatků poskytovateli.

18.4. Pokud účastník zájezdu nebo jeho spolucestující poruší některou z těchto povinností, pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty zaniká. Toto neplatí, pokud účastník zájezdu nebo jeho spolucestující prokáže, že nejednal ani úmyslně ani hrubě nedbale. Dále toto neplatí, jestliže účastník zájezdu nebo jeho spolucestující prokáže, že jednal pouze hrubě nedbale a porušení povinností se kauzálně neprojevilo na výši stornopoplatků.

18.5. Spoluúčast účastníka zájezdu nebo jeho spolucestujícího činí 20 % hrazenéo odškodnění na každou vzniklou pojistnou událost související se zrušením cesty.

19. Balíček Adrialin Plus

19.1. Balíček Adrialin Plus je cestovní služba, která Vám poskytne dodatečnou jistotu pro Vaší dovolenou a umožní snadné plánování a spravování zájezdu.

19.2. Rádi Vám poradíme a pomůžeme: budete-li mít jakékoliv dotazy a přání v souvislosti s Vaším zájezdem nebo s danými skutečnostmi či nabídkami v místě Vaší dovolené. Naši kvalifikovaní zaměstnanci Vám rádi poradí a pomohou.

19.3. Číslo Vašeho delegáta v místě pobytu ve Vašem jazyce najdete na svém cestovním poukazu.

19.4. V našem podrobném cestovním průvodci najdete všechny důležité informace o Vaší destinaci: o zemi, regionech a obcích. Najdete zde také tipy na výlety, památky atd. K dispozici jsou také informace o klimatických podmínkách a o počasí.

19.5. Krom toho je našim klientů k dispozici digitální přehled všech dokumentů: potvrzení rezervace, cestovní poukaz atd.

19.6. Bezpečnost je u nás na prvním místě. Pro tento účel jsme pro Vás zřídili krizový management ADRIALIN.

19.7. Dále našim klientům nabízíme překladatelskou linku, kterou můžete v souvislosti s Vaším rezervovaným zájezdem využít.

19.8. U nás jste v péči expertů: součástí našich služeb je poradenství a péče před, v průběhu i po skončení Vašeho zájezdu.

Kvalita expertů

Relaxujte jako tisíce spokojených zákazníků...

Cestování BEZ STAROSTÍ

 • Péče i během Vaší dovolené
 • Záruka ceny
 • Tisíce spokojených zákazníků

ZÁRUKA 50 € VÝHODNĚJŠÍ CENY

Více informací

Členem v

 • Adrialin je členem RDA
 • Adrialin je členem DRV

Ve spolupráci s

 • Adrialin je partnerem chorvatské turistické centrály

Bezpečná platba kartami

 Platba převodem a následující způsoby úhrady:
PayPal, vrubopis, MasterCard, Visa, American Express

Adrialin celosvětově

 • DE
 • AT
 • IT
 • CZ
 • HU
 • SK
 • GB
 • FR
 • NL
 • PL
 • HR
 • SI
 • DK
 • SE
 • NO
 • CH
 • RU
 • BE
 • DE
  • DE DE
  • AT AT
  • IT IT
  • CZ CZ
  • HU HU
  • SK SK
  • GB GB
  • FR FR
  • NL NL
  • PL PL
  • HR HR
  • SI SI
  • DK DK
  • SE SE
  • NO NO
  • CH CH
  • RU RU
  • BE BE